0
Monday,  May 21,2018,06:26 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on March 14, 2017

The Saigon Times Daily
Tuesday,  Mar 14,2017,21:24 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hochiminh Stock Exchange on March 14, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 714.71 (+0.64%) 
Stock Price Change Volume
AAA              24,600 +150            837,160
AAM              10,400 +500                1,090
ABT              42,300 -400                2,910
ACC              29,300 +300                   530
ACL                8,900 +300                3,660
ADS              23,550 +100            276,740
AGF                9,500 +370                4,470
AGM                9,900 -500                   390
AGR                3,190 +10              58,910
AMD              13,650 +100            391,710
ANV                8,000 0                5,890
APC              23,500 -250            116,370
APG                4,700 +280              96,290
ASM              16,050 +100         1,404,340
ASP                4,050 +10              12,250
ATG                2,590 0            193,880
BBC            119,000 -1,000                   310
BCE                6,400 +120              19,670
BCG                4,850 +50            723,570
BCI              24,100 0                4,070
BFC              35,500 +1,200            536,480
BGM                1,170 -20            112,500
BHN              96,000 -1,000                3,290
BHS              11,600 -150         1,951,990
BIC              39,000 0                   100
BID              16,400 -100         2,190,590
BMC              17,100 -200              30,820
BMI              27,200 -100                9,590
BMP            190,500 +3,500              87,560
BRC              11,000 +50                   260
BSI              12,400 -100                4,990
BTP              13,800 +200              20,160
BTT              37,300 0                     20
BVH              58,900 +100            271,930
C32              54,000 -700            240,400
C47                8,300 +70              46,190
CAV              57,100 +100              24,060
CCI              11,000 -100                     20
CCL                2,930 +80            136,340
CDC              13,450 -100              29,850
CDO                4,460 -40            322,910
CHP              22,600 0              32,220
CIG                2,170 -110              10,710
CII              38,000 +400         2,305,400
CLC              57,500 +500                4,820
CLG                4,150 0                5,310
CLL              27,000 -500                1,620
CLW              18,500 +50                   300
CMG              14,700 0                   410
CMT              13,900 0                     -  
CMV              19,300 0                     -  
CMX                4,010 -40                   460
CNG              38,100 -400              34,200
COM              65,000 +2,000                     20
CSM              20,200 -200            130,000
CSV              29,200 +200              35,120
CTD            200,000 +100            305,100
CTG              17,900 -50         1,001,120
CTI              27,700 -300            290,860
CYC                4,500 +290                   200
D2D              41,500 -300              39,790
DAG              12,850 0            171,390
DAH                7,040 +70            281,790
DAT              21,700 +500                   400
DCL              24,000 +1,000            175,920
DCM              11,350 +200            518,010
DGW              16,650 +1,050            749,290
DHA              30,800 -200              51,770
DHC              35,000 0              77,990
DHG            124,100 -300            119,340
DHM                5,370 +60            251,010
DIC                8,300 +500            309,300
DIG                8,780 -90            306,150
DLG                3,120 -30         7,123,600
DMC              83,200 +2,200            114,200
DPM              24,400 +100            540,900
DPR              43,800 -300              23,090
DQC              53,500 +900              12,320
DRC              32,950 +500            234,730
DRH              25,450 +600            750,090
DRL              40,000 +1,200                     70
DSN              60,700 0                3,030
DTA                2,060 -80            245,160
DTL              27,600 +100                1,000
DTT                8,570 +560                   680
DVP              72,900 +200                4,760
DXG              18,350 0         3,599,760
DXV                4,600 +240                     90
E1VFVN30             10,890 +30                   550
EIB              10,850 0              23,220
ELC              24,300 +300            140,790
EMC              14,350 0                     50
EVE              22,150 +50            202,310
FCM                5,900 +20              84,000
FCN              19,450 -50            209,230
FDC              26,450 -50                   670
FIT                4,920 +20         3,052,580
FLC                7,700 +20       17,042,450
FMC              19,700 +100              44,680
FPT              45,700 -50            600,400
FTM              13,800 0            200,970
FTS              13,300 +100              22,750
FUCTVGF1             13,800 +50                     30
FUCVREIT             24,800 +1,600                   120
GAS              55,000 +300            607,090
GDT              59,000 0              12,650
GIL              53,900 +2,900            243,780
GMC              28,500 +200              13,780
GMD              36,600 -500            592,890
GSP              11,950 +50              73,180
GTA              12,700 0                     -  
GTN              18,900 -1,400            994,630
HAG                8,230 +20         5,618,070
HAH              39,500 0              16,200
HAI                3,860 -10            654,240
HAP                3,450 0              29,800
HAR                3,430 +120         2,068,890
HAS                7,700 0                9,870
HAX              49,000 +500            266,120
HBC              55,300 +3,500         4,445,260
HCD                8,060 -40            373,500
HCM              31,450 0            402,760
HDC              11,000 -250              64,940
HDG              29,500 -500              28,970
HHS                3,840 -30         1,321,530
HID                7,990 -410         1,552,530
HLG                9,400 +100                1,330
HMC              10,300 0                   730
HNG                9,250 +60            568,930
HOT              27,500 0                     -  
HPG              42,050 -50         1,597,180
HQC                2,500 -10         6,500,000
HRC              37,000 -400                2,730
HSG              45,700 -600         1,119,720
HT1              20,400 -200            368,750
HTI              18,200 +1,000            107,170
HTL              48,000 -2,000                   130
HTV              16,150 -50                     20
HU1                6,100 -100                9,850
HU3                8,350 -540                     50
HVG                6,480 +420            957,350
HVX                5,580 -420                   100
ICF                2,450 +100                1,060
IDI                4,270 0            266,690
IJC                8,400 0                     -  
IMP              61,000 +1,000              46,920
ITA                3,980 0         3,983,670
ITC              12,600 +500            228,690
ITD              26,400 -1,000            265,300
JVC                3,500 +30            179,110
KAC              10,600 0                     -  
KBC              14,400 +100         1,839,560
KDC              37,100 +400              38,670
KDH              23,100 0            220,060
KHA              33,200 -1,000                3,100
KHP              11,000 0              38,870
KMR                4,650 +40              34,140
KPF                8,200 +200              40,000
KSA                1,810 -30         1,088,050
KSB              72,700 +700            350,800
KSH                2,230 +70            193,190
L10              15,900 0                     -  
LAF              12,700 -300                   970
LBM              37,400 0                6,250
LCG                7,820 +20         1,033,510
LCM                1,330 -30            488,180
LDG                8,350 -80            526,410
LGC              34,900 0                     10
LGL                7,680 0                4,010
LHG              19,800 0            207,870
LIX              50,300 -800              94,480
LM8              23,300 -700                5,050
LSS              13,150 -100            211,730
MBB              14,650 -50            759,180
MCG                2,200 +20              42,790
MCP              28,000 -800                   230
MDG              10,000 0                     -  
MHC                6,130 +280            400,300
MSN              43,200 +1,500         1,542,110
MWG            172,000 +2,200            242,660
NAF              30,200 +100            112,530
NAV                7,000 0                     -  
NBB              20,900 -1,200              60,250
NCT              87,600 -400              13,470
NKG              36,200 -500            253,330
NLG              25,200 +100            176,000
NNC              77,600 -100              21,060
NSC              99,000 -500                1,690
NT2              29,900 -200            153,220
NTL              10,400 -200            848,600
NVL              75,500 +2,800         2,405,370
NVT                2,090 -30            106,380
OGC                1,370 -20         2,517,510
OPC              40,000 +500                4,000
PAC              33,550 -150            105,940
PAN              43,400 -100                6,210
PC1              39,000 -200            202,310
PDN              58,700 -100                6,090
PDR              14,050 +50         1,707,920
PET              10,600 0            230,050
PGC              12,900 -100              35,350
PGD              38,700 -1,050                1,590
PGI              22,200 0              73,450
PHR              29,700 0            333,970
PIT                7,300 +400                   140
PJT              11,200 +500                   930
PNC              11,750 +750                     10
PNJ              77,800 +300              95,460
POM              14,500 +300                4,360
PPC              17,600 +700            149,020
PPI                2,380 +150            669,600
PTB            142,500 +4,500            211,040
PTC                5,230 -10              10,930
PTL                2,550 -30              66,650
PVD              20,900 +100         1,058,720
PVT              12,850 +50            271,390
PXI                2,950 -30              18,570
PXS              10,250 -50            237,990
PXT                3,800 -110              27,310
QBS                5,740 -10            197,460
QCG                4,350 +10                8,150
RAL            103,500 +900              13,450
RDP              15,000 -300              12,100
REE              28,100 +900         1,940,790
RIC                9,110 -680                1,100
ROS            175,500 +2,200         4,014,000
S4A              17,950 -600                   540
SAB            214,000 +7,000              54,260
SAM                8,600 +40            274,280
SAV                9,300 -700              57,990
SBA              13,050 0              88,550
SBT              23,950 -50         1,253,410
SC5              27,500 -500                   560
SCD              42,600 -700                4,170
SCR                8,120 +50         1,572,420
SFC              29,000 0                     -  
SFG              12,800 +800            233,350
SFI              32,100 +1,800              14,450
SGT                5,120 -80              26,090
SHA                9,150 -20            177,000
SHI                8,490 +40            225,060
SHP              19,750 -200                     30
SII              27,400 0                   100
SJD              26,100 -500                4,410
SJS              26,500 -500              51,410
SKG              73,800 +1,300              12,860
SMA                7,800 +300            112,200
SMC              25,950 -50            159,310
SPM              16,550 +250                1,660
SRC              16,600 0              19,550
SRF              31,400 -100                9,940
SSC              53,000 +3,000                1,690
SSI              21,400 0         1,093,080
ST8              32,200 -900                     10
STB              10,450 -100            985,280
STG              22,000 0                   630
STK              19,200 -400                   210
STT                9,000 0                     -  
SVC              56,400 0            125,920
SVI              43,000 0                   640
SVT              10,350 0                     -  
SZL              40,400 +2,200            116,370
TAC              74,400 0                     -  
TBC              22,950 -400                2,230
TCH              16,050 +500         1,339,100
TCL              30,000 -500              10,200
TCM              21,050 -150            213,810
TCO              11,050 +700                     10
TCR                4,350 -40              15,830
TCT              56,200 -800                   820
TDC                6,990 -20            121,310
TDH              13,300 0         1,127,830
TDW              25,800 0                     -  
THG              48,550 +3,150              64,500
TIC              13,350 -50                5,010
TIE              10,700 +700                1,150
TIP              16,500 -250                4,250
TIX              35,100 0                     -  
TLG            105,000 +2,000            209,361
TLH              13,800 -100            963,190
TMP              28,500 +1,500                1,600
TMS              50,700 +100                     60
TMT              12,700 +100              20,800
TNA              56,000 0              18,900
TNC              11,400 -800              44,970
TNT                2,280 +10            102,200
TPC                9,150 +50                2,120
TRA            118,000 +1,000                1,940
TRC              31,800 -300            215,930
TS4                8,560 -20                9,030
TSC                2,760 +40            385,500
TTF                8,800 -200            674,080
TV1              15,300 0                5,620
TVS                8,700 -60            249,070
TYA              10,200 -100                2,970
UDC                3,360 +60                4,010
UIC              30,400 +600                5,390
VAF              13,700 +650                     10
VCB              37,050 0            502,570
VCF            165,000 -6,900                   840
VFG              78,000 -1,000              25,750
VHC              50,900 -400              74,570
VHG                2,160 -30         1,715,160
VIC              44,050 -150            370,080
VID                4,300 0                     70
VIP                7,300 0            137,110
VIS              23,400 -200            140,360
VJC            129,500 -1,500            410,150
VMD              30,500 0                     -  
VNA                1,170 -60              30,080
VNE                8,900 -100            305,530
VNG              11,400 -300              62,310
VNH                1,020 +30              28,090
VNL              24,500 0                     -  
VNM            130,700 +1,000            519,770
VNS              30,200 +150                1,170
VOS                1,160 0              33,070
VPH              13,300 +250         1,180,190
VPK              14,300 0                   350
VPS              21,800 0                     -  
VRC              18,300 +250            132,040
VSC              58,900 -600            240,960
VSH              16,000 0              92,930
VSI              13,900 0                9,110
VTB              14,700 +600            109,540
VTO                8,300 -90            199,250

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.