Thursday,  Jun 21, 2018,00:18 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on March 15, 2017
The Saigon Times Daily
Wednesday,  Mar 15, 2017,21:28 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on March 15, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 713.14 (-0.22%) 
Stock Price Change Volume
AAA              24,200 -400         1,297,010
AAM              10,500 +100                   950
ABT              42,300 0                     -  
ACC              29,300 0                     -  
ACL                8,800 -100                1,570
ADS              23,550 0            285,660
AGF                9,690 +190                5,840
AGM              10,100 +200                1,560
AGR                3,110 -80            235,400
AMD              13,600 -50            312,310
ANV                8,000 0              26,300
APC              23,000 -500              58,930
APG                4,890 +190              92,620
ASM              16,000 -50         1,041,700
ASP                3,890 -160                5,020
ATG                2,480 -110            203,140
BBC            120,000 +1,000                   250
BCE                6,400 0              35,190
BCG                4,880 +30            182,580
BCI              24,100 0                1,080
BFC              35,300 -200            256,230
BGM                1,140 -30            120,440
BHN              95,000 -1,000                6,590
BHS              12,000 +400         3,394,240
BIC              39,000 0                     -  
BID              16,450 +50         1,177,930
BMC              17,200 +100              36,340
BMI              27,300 +100              28,210
BMP            190,500 0              27,170
BRC              11,000 0                     -  
BSI              13,000 +600                     20
BTP              13,800 0              23,460
BTT              37,300 0                     -  
BVH              59,000 +100            217,720
C32              54,300 +300            327,240
C47                8,250 -50              16,480
CAV              61,000 +3,900              85,360
CCI              11,000 0                3,020
CCL                2,890 -40              10,440
CDC              13,500 +50              40,100
CDO                4,400 -60            465,020
CHP              22,600 0                9,060
CIG                2,150 -20                6,420
CII              37,100 -900         3,568,560
CLC              57,500 0                2,720
CLG                4,100 -50                4,850
CLL              27,950 +950                     10
CLW              18,000 -500                3,000
CMG              14,700 0                5,070
CMT              13,900 0                   520
CMV              19,300 0                     -  
CMX                3,950 -60                2,030
CNG              37,800 -300              23,230
COM              65,000 0                   150
CSM              20,000 -200            163,660
CSV              29,100 -100                9,240
CTD            197,000 -3,000            316,460
CTG              17,800 -100         1,048,050
CTI              27,550 -150            112,390
CYC                4,190 -310                   710
D2D              43,100 +1,600              85,390
DAG              12,800 -50            169,020
DAH                7,020 -20            696,840
DAT              21,700 0                     -  
DCL              23,700 -300            140,440
DCM              11,250 -100            528,550
DGW              17,500 +850            404,240
DHA              30,900 +100              35,620
DHC              34,900 -100              52,010
DHG            122,600 -1,500              48,950
DHM                5,490 +120            382,390
DIC                8,300 0              13,460
DIG                8,780 0            457,700
DLG                3,140 +20         2,251,530
DMC              83,000 -200              59,140
DPM              24,200 -200            694,990
DPR              43,850 +50              40,140
DQC              53,400 -100              12,340
DRC              33,000 +50            218,970
DRH              26,700 +1,250            833,010
DRL              39,200 -800                     60
DSN              60,800 +100                3,520
DTA                2,050 -10              48,100
DTL              27,600 0                     -  
DTT                9,160 +590                   580
DVP              71,900 -1,000                2,430
DXG              19,100 +750         4,414,450
DXV                4,600 0              39,170
E1VFVN30             10,850 -40                2,000
EIB              10,850 0            214,229
ELC              24,350 +50            156,220
EMC              15,350 +1,000              12,450
EVE              23,250 +1,100            833,370
FCM                5,880 -20            191,620
FCN              19,500 +50            204,460
FDC              26,500 +50                     10
FIT                4,900 -20         3,778,760
FLC                7,670 -30       15,048,060
FMC              19,500 -200              51,920
FPT              45,550 -150            668,550
FTM              13,700 -100            147,930
FTS              13,100 -200              46,700
FUCTVGF1             13,500 -300                1,140
FUCVREIT             26,500 +1,700                   440
GAS              55,000 0            684,900
GDT              58,900 -100              10,060
GIL              53,000 -900              96,560
GMC              29,000 +500            239,430
GMD              35,300 -1,300         1,685,510
GSP              12,000 +50              25,350
GTA              12,650 -50                   500
GTN              17,600 -1,300         4,115,100
HAG                8,290 +60         5,600,140
HAH              39,100 -400                7,100
HAI                3,850 -10            402,740
HAP                3,410 -40              33,420
HAR                3,480 +50            173,330
HAS                7,700 0                2,710
HAX              51,900 +2,900            395,550
HBC              55,000 -300         2,832,220
HCD                8,060 0            237,470
HCM              31,400 -50            468,630
HDC              10,850 -150              39,410
HDG              29,500 0              42,880
HHS                3,840 0            943,110
HID                7,550 -440         1,056,350
HLG                9,400 0                   250
HMC              10,300 0              10,010
HNG                9,410 +160         1,332,490
HOT              27,500 0                     -  
HPG              41,550 -500         2,675,040
HQC                2,540 +40         8,728,970
HRC              37,000 0                   300
HSG              45,650 -50         1,890,300
HT1              21,700 +1,300            883,920
HTI              18,100 -100            106,640
HTL              48,000 0                1,530
HTV              16,150 0                     -  
HU1                6,240 +140              17,600
HU3                8,900 +550                     90
HVG                6,790 +310         4,476,020
HVX                5,190 -390                   600
ICF                2,450 0                     -  
IDI                4,270 0            458,920
IJC                8,400 0                     -  
IMP              60,200 -800                9,600
ITA                3,960 -20         2,602,310
ITC              13,400 +800            635,590
ITD              25,600 -800            402,760
JVC                3,500 0              58,630
KAC                9,890 -710                   240
KBC              14,350 -50         1,263,000
KDC              37,100 0            496,050
KDH              23,300 +200            224,820
KHA              34,950 +1,750                   840
KHP              11,000 0                6,420
KMR                4,610 -40              35,200
KPF                8,200 0              39,610
KSA                1,790 -20            756,150
KSB              74,000 +1,300            504,230
KSH                2,130 -100            384,440
L10              15,100 -800                   200
LAF              12,700 0                     -  
LBM              36,500 -900                2,930
LCG                7,830 +10         1,270,870
LCM                1,310 -20              30,600
LDG                8,390 +40            241,150
LGC              32,500 -2,400                     10
LGL                7,700 +20                6,500
LHG              20,050 +250              31,550
LIX              50,900 +600              47,210
LM8              24,000 +700                3,590
LSS              13,050 -100            234,400
MBB              14,500 -150            355,820
MCG                2,200 0                6,610
MCP              28,400 +400                   320
MDG              10,200 +200                   100
MHC                6,000 -130            130,040
MSN              43,750 +550         1,163,970
MWG            174,000 +2,000            377,810
NAF              30,200 0            107,050
NAV                7,000 0                   700
NBB              20,800 -100              59,240
NCT              87,700 +100                7,640
NKG              35,550 -650            229,730
NLG              25,600 +400            575,200
NNC              74,500 -3,100              33,570
NSC              99,000 0                1,370
NT2              30,000 +100            685,990
NTL              10,400 0            548,430
NVL              73,300 -2,200            938,030
NVT                2,030 -60              76,520
OGC                1,350 -20         3,398,440
OPC              40,000 0                2,000
PAC              33,300 -250            102,110
PAN              43,400 0                4,380
PC1              39,500 +500            429,050
PDN              58,700 0                     -  
PDR              13,300 -750            856,490
PET              10,600 0            106,140
PGC              12,750 -150              25,280
PGD              39,500 +800            107,070
PGI              22,400 +200         2,206,020
PHR              29,600 -100            394,040
PIT                7,000 -300                1,230
PJT              10,500 -700                   650
PNC              10,950 -800                     30
PNJ              76,700 -1,100            194,590
POM              14,000 -500                4,300
PPC              17,100 -500              54,720
PPI                2,360 -20            580,760
PTB            142,500 0              72,820
PTC                5,300 +70                5,010
PTL                2,720 +170            829,930
PVD              20,650 -250         1,591,740
PVT              12,950 +100            277,160
PXI                2,910 -40              58,170
PXS              10,350 +100            179,260
PXT                3,620 -180              33,970
QBS                5,750 +10            160,360
QCG                4,500 +150              29,250
RAL            103,500 0                8,850
RDP              14,300 -700              83,410
REE              27,600 -500         2,664,030
RIC                8,480 -630                   400
ROS            177,800 +2,300         4,080,830
S4A              18,800 +850                1,010
SAB            211,600 -2,400              13,250
SAM                8,580 -20            246,970
SAV                8,910 -390              46,020
SBA              13,100 +50            125,710
SBT              23,950 0         1,245,010
SC5              27,500 0            132,430
SCD              43,300 +700                4,880
SCR                8,030 -90         1,210,460
SFC              29,000 0                     -  
SFG              13,400 +600            199,870
SFI              32,100 0                     70
SGT                5,120 0                1,140
SHA                9,100 -50            132,730
SHI                8,460 -30            201,160
SHP              19,800 +50              12,000
SII              27,300 -100                     10
SJD              26,100 0                1,490
SJS              26,900 +400            518,590
SKG              72,800 -1,000              21,880
SMA                7,900 +100              48,490
SMC              25,500 -450            100,780
SPM              16,550 0                   420
SRC              16,400 -200              38,440
SRF              31,400 0              48,290
SSC              55,000 +2,000                   110
SSI              21,300 -100         1,195,640
ST8              32,500 +300                1,030
STB              10,350 -100         1,299,350
STG              22,000 0                3,970
STK              18,150 -1,050                     20
STT                9,000 0                     -  
SVC              56,400 0            316,620
SVI              43,000 0                   110
SVT              10,350 0                     -  
SZL              40,200 -200              35,700
TAC              74,400 0                     -  
TBC              23,300 +350                   680
TCH              16,400 +350         1,527,440
TCL              30,100 +100                3,590
TCM              21,350 +300            910,180
TCO              10,700 -350                2,210
TCR                4,320 -30              18,970
TCT              57,400 +1,200                5,610
TDC                6,950 -40            134,600
TDH              13,200 -100            687,760
TDW              25,800 0                     -  
THG              50,800 +2,250              38,730
TIC              13,000 -350              18,190
TIE              11,400 +700                5,360
TIP              16,400 -100                2,270
TIX              35,100 0                     -  
TLG            105,000 0              12,110
TLH              13,600 -200         1,083,390
TMP              28,500 0                     -  
TMS              52,000 +1,300                3,400
TMT              12,850 +150                5,160
TNA              56,000 0              26,320
TNC              12,150 +750              36,880
TNT                2,280 0              52,840
TPC                9,100 -50                3,450
TRA            118,800 +800                3,070
TRC              31,800 0            113,660
TS4                8,560 0                8,090
TSC                2,730 -30            190,480
TTF                9,000 +200            405,680
TV1              15,200 -100                     10
TVS                8,700 0              18,210
TYA              10,400 +200                5,440
UDC                3,220 -140              64,400
UIC              30,300 -100                   610
VAF              13,700 0                     -  
VCB              36,950 -100            623,270
VCF            175,000 +10,000                     70
VFG              77,000 -1,000              11,320
VHC              52,000 +1,100            210,970
VHG                2,160 0            877,260
VIC              43,500 -550            557,540
VID                4,100 -200                2,620
VIP                7,320 +20            157,550
VIS              23,500 +100            141,190
VJC            121,500 -8,000            662,540
VMD              31,800 +1,300                     10
VNA                1,170 0                6,040
VNE                8,840 -60            175,650
VNG              10,800 -600              69,850
VNH                1,000 -20                3,140
VNL              24,500 0                1,070
VNM            133,000 +2,300         1,272,720
VNS              29,450 -750              43,860
VOS                1,170 +10              42,760
VPH              13,050 -250            388,750
VPK              13,500 -800                   710
VPS              21,800 0                     -  
VRC              17,900 -400              81,970
VSC              57,900 -1,000            118,230
VSH              15,900 -100              17,700
VSI              14,000 +100                4,520
VTB              15,600 +900              30,240
VTO                8,350 +50              46,780

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.