0
Friday,  Apr 27,2018,15:52 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on March 16, 2017

The Saigon Times Daily
Thursday,  Mar 16,2017,22:27 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hochiminh Stock Exchange on March 16, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 714.92 (+0.25%)
Stock Price Change Volume
AAA              24,250 +50         1,444,720
AAM                9,800 -700                2,010
ABT              42,850 +550                   440
ACC              28,700 -600                3,230
ACL                8,800 0                     -  
ADS              22,250 -1,300            209,900
AGF                9,690 0                2,420
AGM              10,150 +50                5,550
AGR                3,300 +190            464,130
AMD              13,600 0         3,699,110
ANV                8,290 +290              22,100
APC              23,200 +200              66,340
APG                4,830 -60            101,210
ASM              15,800 -200            920,930
ASP                3,890 0                7,040
ATG                2,620 +140            173,120
BBC            119,000 -1,000                1,010
BCE                6,340 -60              11,130
BCG                4,870 -10            529,500
BCI              24,500 +400              10,670
BFC              36,900 +1,600            845,990
BGM                1,140 0              61,130
BHN              92,500 -2,500              16,220
BHS              12,400 +400         4,306,090
BIC              39,000 0                     -  
BID              16,350 -100         1,860,750
BMC              17,200 0              24,980
BMI              27,200 -100                9,010
BMP            189,900 -600              31,020
BRC              11,600 +600                   400
BSI              12,700 -300                1,090
BTP              13,900 +100              13,250
BTT              37,300 0                     -  
BVH              58,900 -100            297,890
C32              54,500 +200            302,170
C47                8,210 -40                8,010
CAV              61,100 +100            250,540
CCI              11,000 0                     -  
CCL                2,890 0              47,490
CDC              13,700 +200              36,530
CDO                4,700 +300         1,212,160
CHP              22,600 0              22,530
CIG                2,100 -50              23,470
CII              37,450 +350         1,199,520
CLC              57,700 +200                1,410
CLG                4,100 0                     80
CLL              27,000 -950                2,010
CLW              18,000 0                4,960
CMG              14,700 0                   320
CMT              14,000 +100                   520
CMV              20,000 +700                   400
CMX                3,800 -150              12,360
CNG              35,500 -2,300              18,890
COM              69,300 +4,300                   220
CSM              20,300 +300            334,690
CSV              29,900 +800            116,640
CTD            198,500 +1,500              64,200
CTG              17,850 +50            886,330
CTI              27,500 -50            178,700
CYC                4,230 +40                   120
D2D              43,800 +700              71,180
DAG              13,100 +300            198,180
DAH                7,030 +10            883,580
DAT              21,700 0                     -  
DCL              23,200 -500            334,720
DCM              11,350 +100            767,050
DGW              17,700 +200            465,850
DHA              30,600 -300              63,920
DHC              34,700 -200              12,920
DHG            123,500 +900              68,200
DHM                5,630 +140            476,500
DIC                8,230 -70              45,300
DIG                8,900 +120            546,880
DLG                3,160 +20         1,540,870
DMC              85,700 +2,700            119,400
DPM              24,400 +200         1,637,600
DPR              44,200 +350            106,130
DQC              53,000 -400              36,450
DRC              33,100 +100            251,150
DRH              26,950 +250            652,490
DRL              39,300 +100                   570
DSN              61,000 +200              11,770
DTA                1,980 -70            165,730
DTL              27,600 0                1,000
DTT                9,700 +540                1,720
DVP              71,900 0                1,240
DXG              19,600 +500         3,957,520
DXV                4,600 0                     -  
E1VFVN30             10,850 0            102,520
EIB              10,900 +50            216,330
ELC              24,300 -50            180,440
EMC              15,500 +150                     10
EVE              23,300 +50            307,940
FCM                5,880 0              70,360
FCN              19,600 +100            185,430
FDC              27,600 +1,100                   220
FIT                4,870 -30         3,609,740
FLC                7,620 -50       20,771,660
FMC              19,500 0              40,640
FPT              45,700 +150            610,500
FTM              13,700 0            227,620
FTS              13,000 -100              20,490
FUCTVGF1             12,600 -900                   100
FUCVREIT             28,350 +1,850                   720
GAS              55,600 +600            602,040
GDT              58,900 0                     60
GIL              53,800 +800              92,530
GMC              29,000 0                4,550
GMD              36,600 +1,300         1,325,990
GSP              12,000 0              48,230
GTA              12,600 -50                4,350
GTN              17,800 +200         2,626,701
HAG                8,870 +580       23,174,050
HAH              39,450 +350                1,740
HAI                3,840 -10            217,590
HAP                3,420 +10              23,230
HAR                3,460 -20            818,040
HAS                7,800 +100                8,110
HAX              51,800 -100            448,910
HBC              55,700 +700         1,314,550
HCD                8,320 +260            654,930
HCM              32,500 +1,100         1,117,730
HDC              10,800 -50              79,780
HDG              29,100 -400              57,510
HHS                3,960 +120         3,392,350
HID                7,240 -310            184,420
HLG                9,500 +100              15,920
HMC              10,300 0                5,700
HNG              10,050 +640         5,976,580
HOT              27,500 0                     -  
HPG              41,800 +250            988,750
HQC                2,610 +70       11,330,540
HRC              37,000 0                1,540
HSG              45,800 +150         1,164,800
HT1              23,200 +1,500            853,470
HTI              18,000 -100              26,040
HTL              50,400 +2,400                   360
HTV              15,900 -250                     30
HU1                6,100 -140              12,850
HU3                8,700 -200                3,240
HVG                6,680 -110            630,100
HVX                4,870 -320                1,730
ICF                2,450 0                     -  
IDI                4,300 +30            476,770
IJC                8,400 0                     -  
IMP              60,200 0              22,400
ITA                3,980 +20         1,611,150
ITC              13,800 +400            700,190
ITD              26,000 +400            183,900
JVC                3,500 0              50,100
KAC                9,890 0                     -  
KBC              14,500 +150         2,558,320
KDC              37,350 +250            106,550
KDH              24,200 +900            276,080
KHA              33,800 -1,150                   190
KHP              11,100 +100              25,480
KMR                4,620 +10              32,490
KPF                8,150 -50              44,860
KSA                1,800 +10            615,920
KSB              73,900 -100            433,550
KSH                2,100 -30            484,480
L10              15,100 0                2,000
LAF              12,700 0                7,370
LBM              37,000 +500                2,130
LCG                8,200 +370         1,582,100
LCM                1,320 +10            500,250
LDG                8,970 +580            794,210
LGC              30,250 -2,250                   120
LGL                7,600 -100                   210
LHG              19,900 -150            115,140
LIX              50,200 -700              49,330
LM8              24,700 +700                5,830
LSS              13,200 +150            257,040
MBB              14,500 0            664,420
MCG                2,190 -10              31,350
MCP              28,300 -100              31,630
MDG              10,000 -200              50,030
MHC                5,900 -100            132,440
MSN              43,500 -250            873,130
MWG            171,000 -3,000            349,140
NAF              30,300 +100            107,800
NAV                7,000 0                1,000
NBB              20,600 -200              61,530
NCT              87,800 +100              14,180
NKG              36,200 +650              68,440
NLG              26,750 +1,150            999,760
NNC              74,500 0              28,310
NSC              98,100 -900                2,770
NT2              30,300 +300            231,620
NTL              10,600 +200            428,700
NVL              72,600 -700         4,246,460
NVT                2,050 +20            100,980
OGC                1,390 +40         1,469,320
OPC              40,000 0                   740
PAC              33,700 +400            108,320
PAN              43,350 -50                   920
PC1              41,400 +1,900            854,720
PDN              57,000 -1,700                3,140
PDR              13,500 +200            775,920
PET              10,800 +200              82,000
PGC              12,650 -100              38,690
PGD              39,000 -500                   510
PGI              22,350 -50              51,350
PHR              30,350 +750            687,310
PIT                6,900 -100            200,124
PJT              10,800 +300              12,280
PNC              11,600 +650                     10
PNJ              75,800 -900            140,210
POM              14,000 0                6,090
PPC              17,200 +100              78,980
PPI                2,350 -10            447,320
PTB            142,500 0              23,030
PTC                5,240 -60              15,710
PTL                2,840 +120            560,800
PVD              21,050 +400         1,025,660
PVT              13,250 +300         1,537,930
PXI                2,980 +70                5,700
PXS              10,400 +50            166,500
PXT                3,370 -250              68,040
QBS                5,670 -80            202,050
QCG                4,210 -290            199,980
RAL            102,000 -1,500                6,280
RDP              14,300 0              22,790
REE              28,000 +400            993,410
RIC                8,480 0                     -  
ROS            172,100 -5,700         5,630,310
S4A              17,850 -950                     10
SAB            212,900 +1,300                7,450
SAM                8,620 +40            384,560
SAV                9,530 +620              38,850
SBA              13,000 -100              34,090
SBT              23,950 0         1,183,250
SC5              27,400 -100                1,750
SCD              44,000 +700              21,500
SCR                8,020 -10         2,610,800
SFC              29,000 0                     60
SFG              13,400 0              55,430
SFI              30,700 -1,400                1,800
SGT                5,150 +30                2,240
SHA                9,120 +20            169,420
SHI                8,720 +260         1,442,150
SHP              19,950 +150                   150
SII              27,300 0                     -  
SJD              26,000 -100              21,920
SJS              27,000 +100            339,930
SKG              71,800 -1,000              84,160
SMA                7,950 +50            157,560
SMC              26,300 +800            201,360
SPM              15,850 -700                1,070
SRC              17,500 +1,100            475,870
SRF              33,000 +1,600            119,230
SSC              51,200 -3,800                   240
SSI              22,300 +1,000         6,789,800
ST8              32,500 0                     -  
STB              10,350 0         1,893,910
STG              21,900 -100                1,240
STK              19,350 +1,200                1,070
STT                9,000 0                     -  
SVC              54,500 -1,900            169,940
SVI              45,000 +2,000                     10
SVT              10,350 0                     -  
SZL              40,500 +300              70,910
TAC              71,000 -3,400                2,690
TBC              23,300 0                1,040
TCH              16,700 +300         1,306,070
TCL              30,500 +400              34,840
TCM              21,800 +450            632,000
TCO              10,700 0                1,600
TCR                4,320 0              16,790
TCT              55,700 -1,700                3,110
TDC                6,850 -100            113,610
TDH              13,550 +350         1,096,720
TDW              25,800 0                     -  
THG              50,700 -100              47,770
TIC              13,100 +100                2,110
TIE              12,150 +750              11,530
TIP              16,550 +150                6,760
TIX              35,100 0                     -  
TLG            108,000 +3,000                1,680
TLH              13,750 +150            638,900
TMP              28,500 0                2,500
TMS              51,800 -200                   270
TMT              12,600 -250              30,720
TNA              55,200 -800              24,770
TNC              12,800 +650            118,850
TNT                2,300 +20            120,170
TPC                9,200 +100                1,210
TRA            120,000 +1,200                3,110
TRC              32,800 +1,000            127,160
TS4                8,560 0                9,800
TSC                2,740 +10            260,300
TTF                8,900 -100            360,070
TV1              15,200 0                   700
TVS                8,750 +50              22,380
TYA              10,350 -50                7,740
UDC                3,220 0              77,440
UIC              30,900 +600                2,060
VAF              12,900 -800                     10
VCB              37,100 +150            574,840
VCF            172,000 -3,000                     10
VFG              76,900 -100                8,540
VHC              52,600 +600            139,330
VHG                2,210 +50         2,215,580
VIC              44,000 +500            192,350
VID                4,000 -100                2,000
VIP                7,270 -50            148,590
VIS              23,600 +100            129,340
VJC            116,500 -5,000            534,810
VMD              31,800 0                   200
VNA                1,180 +10                3,290
VNE                8,880 +40            175,790
VNG              10,500 -300              43,030
VNH                1,070 +70              47,990
VNL              24,500 0                5,470
VNM            134,000 +1,000            905,990
VNS              30,000 +550              68,870
VOS                1,160 -10              38,870
VPH              13,000 -50            610,880
VPK              14,200 +700                     70
VPS              21,800 0                     -  
VRC              17,900 0            116,770
VSC              57,500 -400            135,600
VSH              15,900 0              45,020
VSI              14,400 +400                   740
VTB              14,800 -800                   720
VTO                8,310 -40            139,190

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.