0
Monday,  May 21,2018,02:48 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on March 20, 2017

The Saigon Times Daily
Tuesday,  Mar 21,2017,00:02 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hochiminh Stock Exchange on March 20, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 715.07 (+0.64%)
Stock Price Change Volume
AAA              24,750 0            338,920
AAM              10,400 +400                   320
ABT              42,300 -550                1,980
ACC              29,700 +500                1,190
ACL                8,770 -30                     40
ADS              22,800 +200            227,770
AGF                9,590 +40                5,710
AGM              10,200 0                6,190
AGR                3,500 +130            975,210
AMD              13,600 0         1,180,990
ANV                8,290 0              22,700
APC              25,100 +1,600            277,240
APG                4,850 -50              57,060
ASM              15,600 +600         1,983,560
ASP                4,000 -50                4,390
ATG                2,500 -10            239,980
BBC            118,000 -2,000                3,560
BCE                6,310 -70              22,780
BCG                4,810 0         1,242,340
BCI              24,900 +200            116,710
BFC              37,350 +700            453,570
BGM                1,140 +20            132,040
BHN              93,100 -700                1,320
BHS              13,150 +800         4,448,010
BIC              38,850 0                4,000
BID              16,750 +50         3,017,280
BMC              18,100 -100              42,790
BMI              27,400 0                5,460
BMP            189,900 +100            157,500
BRC              11,000 0                     50
BSI              12,800 0              14,870
BTP              13,800 +100                9,170
BTT              35,050 0                     -  
BVH              61,000 +2,000            318,680
C32              52,700 -1,300            603,850
C47                8,250 0              26,020
CAV              65,000 +2,500              49,360
CCI              11,350 +350                     20
CCL                2,880 +40              34,190
CDC              13,500 0              28,210
CDO                4,520 -160            430,800
CHP              22,650 0                1,110
CIG                2,230 +130              16,630
CII              37,600 +850         2,813,890
CLC              59,200 0                   640
CLG                4,100 +10                   100
CLL              27,900 +100              18,170
CLW              18,500 0                     20
CMG              14,950 +250                4,030
CMT              13,100 0                2,010
CMV              20,000 0                     -  
CMX                3,900 +100              13,450
CNG              34,100 -400              35,370
COM              70,000 +600                1,010
CSM              20,300 -100            179,210
CSV              29,850 +450            151,510
CTD            203,500 +3,500            377,118
CTG              18,300 +250         1,679,060
CTI              28,400 +1,000         1,120,620
CYC                3,940 0                   110
D2D              42,350 -650              24,560
DAG              13,600 +450            454,790
DAH                6,990 -40            200,490
DAT              21,700 0                     -  
DCL              24,000 +500            408,400
DCM              11,400 0            682,990
DGW              18,050 +450            570,270
DHA              30,800 +300              62,830
DHC              34,200 -600                6,910
DHG            122,200 -1,400              82,730
DHM                5,530 -40            225,200
DIC                8,000 0            107,500
DIG                9,540 +70         1,004,780
DLG                3,090 0         2,267,540
DMC              85,000 +1,500              72,590
DPM              24,350 +200            957,740
DPR              44,100 -700              29,500
DQC              53,100 +200              70,690
DRC              33,500 -50            152,070
DRH              27,500 +500            822,940
DRL              39,500 +200                2,370
DSN              60,800 -200                   910
DTA                1,970 +120              62,750
DTL              27,900 +200                1,100
DTT                9,800 +100                     10
DVP              71,800 -100                1,720
DXG              19,200 +400         4,058,600
DXV                4,600 0                   410
E1VFVN30             11,000 +100                1,160
EIB              11,400 +500            360,940
ELC              24,300 0            139,160
EMC              15,550 +1,000                3,000
EVE              22,500 -200            204,060
FCM                5,860 -20              66,620
FCN              20,000 0            385,500
FDC              27,600 +600                     60
FIT                4,800 -70         4,448,620
FLC                7,710 +60       11,742,790
FMC              19,300 -200              67,450
FPT              46,600 +700         1,573,640
FTM              13,800 +200            225,390
FTS              13,000 0              55,080
FUCTVGF1             11,750 -850                   100
FUCVREIT             32,400 +2,100                1,310
GAS              54,800 -200            604,570
GDT              58,000 -500                5,580
GIL              52,600 -800            301,010
GMC              30,000 +500              24,300
GMD              35,750 -550         2,916,040
GSP              11,950 -50              19,500
GTA              12,600 +100              19,910
GTN              17,750 +1,150         2,073,680
HAG                9,110 +10         5,867,750
HAH              39,500 +200                8,220
HAI                3,830 -20            830,180
HAP                3,420 +10              33,040
HAR                3,500 0         1,172,310
HAS                7,800 +30              11,930
HAX              53,000 +1,800            203,350
HBC              54,700 -300         1,791,610
HCD                7,500 -210            322,060
HCM              32,600 +300            674,300
HDC              10,950 0                8,700
HDG              28,500 -100              27,840
HHS                3,900 -60         1,093,450
HID                6,750 -500         2,823,750
HLG                9,800 0                2,210
HMC              10,500 +200              16,990
HNG              10,250 -50         1,384,070
HOT              27,500 0                     -  
HPG              41,850 +550            958,720
HQC                2,750 +50       18,830,460
HRC              36,950 0                   730
HSG              47,300 +1,450         1,281,000
HT1              23,000 -300            829,150
HTI              18,000 -50              21,610
HTL              50,000 0                     50
HTV              16,200 +700                     10
HU1                6,100 0              12,160
HU3                8,510 0                     -  
HVG                6,800 +240            896,940
HVX                4,920 +320                2,280
ICF                2,400 -50                1,970
IDI                4,330 +20            427,800
IJC                8,400 0                     -  
IMP              61,400 +900              34,660
ITA                4,040 +60         7,795,410
ITC              13,600 -300            139,620
ITD              26,100 -500            127,230
JVC                3,510 0              81,180
KAC                9,320 -680                6,610
KBC              14,500 0         4,748,470
KDC              38,700 +1,200            606,090
KDH              24,450 +150              98,420
KHA              34,950 +950                     30
KHP              11,300 +50                7,430
KMR                4,860 +160            346,050
KPF                8,100 +100              30,000
KSA                1,810 0            781,300
KSB              72,700 -1,000            389,810
KSH                2,200 +100         1,140,330
L10              15,000 0                     -  
LAF              12,950 -50                   520
LBM              37,000 +300                9,020
LCG                8,850 +450         1,240,950
LCM                1,310 -10              29,890
LDG                9,400 +200            333,970
LGC              26,200 -1,950                   590
LGL                7,600 -90              36,140
LHG              22,700 +1,450            306,760
LIX              51,700 -100              79,400
LM8              24,000 0                2,710
LSS              14,100 +900         2,748,253
MBB              15,050 +550         3,793,190
MCG                2,230 +60              39,530
MCP              28,000 0              42,140
MDG              10,000 0                     50
MHC                6,200 +300            560,160
MSN              45,900 +1,800         1,531,180
MWG            171,800 +100              91,340
NAF              30,350 +50            111,690
NAV                7,000 0                     -  
NBB              20,700 +100              40,380
NCT              88,200 +300                9,070
NKG              36,500 +650            124,930
NLG              26,700 0            505,080
NNC              75,300 +700              35,420
NSC            100,000 0                1,990
NT2              30,950 +650            273,560
NTL              10,850 +100            513,420
NVL              68,800 +1,200         2,660,770
NVT                2,060 0            105,610
OGC                1,360 0         2,638,940
OPC              40,000 0                5,120
PAC              36,050 +1,550            717,040
PAN              43,500 +150                2,100
PC1              41,500 +100            274,500
PDN              60,500 +1,000                   550
PDR              14,600 +450            858,140
PET              10,700 0            176,160
PGC              12,750 -150              22,950
PGD              39,400 +400                     30
PGI              22,200 0              61,650
PHR              29,750 -700            475,640
PIT                7,200 +300                4,620
PJT              10,900 -300              15,770
PNC              10,800 -800                     10
PNJ              76,900 +700              66,420
POM              13,900 -100              26,590
PPC              17,950 +350            246,730
PPI                2,340 +30            245,260
PTB            134,400 -6,800            370,120
PTC                5,480 -10              21,160
PTL                2,730 -70            234,280
PVD              20,800 0         1,230,520
PVT              13,050 +50            942,710
PXI                2,990 0              10,820
PXS              10,300 0            175,930
PXT                3,850 +250              59,680
QBS                5,700 +120              99,910
QCG                4,320 -20                5,900
RAL            102,000 0              13,380
RDP              14,600 -100              21,020
REE              27,800 +100            876,220
RIC                9,420 +360                   200
ROS            151,500 -8,600         5,890,690
S4A              18,200 +100                6,880
SAB            209,000 +1,000                7,670
SAM                8,980 +230            318,960
SAV              10,850 +700              54,750
SBA              13,000 0              48,780
SBT              23,950 0         1,181,910
SC5              27,000 +1,400                2,580
SCD              46,000 +600                2,910
SCR                8,200 +40         2,308,600
SFC              28,850 -2,150                     40
SFG              13,900 +500            221,460
SFI              31,800 0                     60
SGT                5,100 +100                1,490
SHA                9,100 -30            185,990
SHI                8,530 -180            464,110
SHP              19,800 0              10,000
SII              27,100 -100                     10
SJD              26,200 +100              20,550
SJS              27,700 +500            529,490
SKG              75,000 +1,100              78,360
SMA                7,650 +50                5,240
SMC              26,700 +500            150,470
SPM              16,550 +100              23,890
SRC              18,200 -500              84,650
SRF              32,400 +600                7,500
SSC              55,000 +300              13,930
SSI              23,000 +250         3,333,090
ST8              32,500 0                     60
STB              10,550 +250         1,746,200
STG              22,250 +750         1,856,330
STK              20,950 +300                2,280
STT                9,000 0                     -  
SVC              54,000 0              81,340
SVI              45,000 0                     -  
SVT              10,350 0              76,782
SZL              39,000 -1,500              34,700
TAC              76,600 +4,900                   290
TBC              23,000 0                   100
TCH              17,900 +200         1,315,030
TCL              32,000 +500                4,340
TCM              22,000 -250            809,640
TCO              11,000 +300                   210
TCR                4,310 +10              79,070
TCT              56,900 0                1,320
TDC                6,870 +80              69,530
TDH              14,250 +700         1,494,430
TDW              24,500 0                     -  
THG              49,300 -1,400              21,740
TIC              13,200 0                1,000
TIE              12,700 +300                     20
TIP              16,950 +200                   400
TIX              35,100 0                     -  
TLG            108,000 0                   400
TLH              13,850 +200            747,900
TMP              26,600 -1,900                2,000
TMS              51,000 -1,100              21,640
TMT              13,500 +850              95,130
TNA              56,500 +1,700              22,810
TNC              12,800 -400              21,010
TNT                2,330 +60            221,670
TPC                9,200 +50                   160
TRA            122,000 +4,500              13,450
TRC              32,850 +50              58,360
TS4                8,500 -120                4,700
TSC                2,730 -10            305,910
TTF                8,100 -600            832,950
TV1              15,050 -150                1,030
TVS                8,900 +100              18,210
TYA              10,300 -50                6,120
UDC                3,220 0              46,940
UIC              29,000 -2,000              10,190
VAF              13,700 +700                     30
VCB              37,550 +550         1,083,060
VCF            170,000 +9,800                     30
VFG              76,500 +600                7,010
VHC              52,500 0            155,630
VHG                2,180 0         1,169,550
VIC              43,300 -500         1,170,670
VID                4,290 +190            240,400
VIP                7,500 +170              88,150
VIS              24,000 +450            100,950
VJC            125,700 +8,200            307,470
VMD              31,800 0                     -  
VNA                1,220 +40                1,080
VNE                8,500 -300            267,060
VNG              10,400 -100              55,280
VNH                1,210 +70              54,410
VNL              24,500 0                4,390
VNM            133,900 -100         1,662,410
VNS              28,700 -1,250              29,790
VOS                1,110 -50            197,260
VPH              14,800 +900         1,420,750
VPK              13,300 -200                   170
VPS              21,400 -300                   970
VRC              18,000 +500            120,110
VSC              57,200 +400              83,150
VSH              15,900 0              38,540
VSI              14,100 -100                9,750
VTB              15,600 -200              12,170
VTO                8,490 +140              95,500

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.