0
Saturday,  May 26,2018,03:16 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on April 17, 2017

The Saigon Times Daily
Monday,  Apr 17,2017,21:59 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hochiminh Stock Exchange on April 17, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 710.83 (-1.06%)
Stock Price Change Volume
AAA              24,300 -1,050         1,397,130
AAM              10,000 +490              10,450
ABT              40,800 0                   670
ACC              27,600 -400                6,470
ACL                8,490 +240                     10
ADS              20,800 -200            234,190
AGF                9,950 +630                6,510
AGM                9,920 0              14,390
AGR                3,430 +30            525,700
AMD              13,150 -100            191,390
ANV                7,500 0                   210
APC              22,050 -1,050              41,900
APG                5,880 +20            175,110
ASM              15,250 0         1,174,810
ASP                4,150 +150              30,960
ATG                2,440 -180            170,970
BBC            118,000 -900                     70
BCE                6,420 -30                4,140
BCG                4,660 -110         1,932,470
BCI              25,300 0                9,140
BFC              34,600 -600            455,130
BGM                   860 0                     -  
BHN              86,000 -2,200                6,540
BHS              12,000 -300            835,480
BIC              39,000 0                9,030
BID              16,400 -650         2,710,550
BMC              22,000 -500              27,700
BMI              27,800 +150              59,150
BMP            197,000 -1,800              22,950
BRC              10,700 -700                   120
BSI              12,200 0                   350
BTP              13,400 -100                2,000
BTT              43,850 0                     -  
BVH              57,600 -700            216,280
C32              46,200 -2,100            168,760
C47              11,000 +300              30,000
CAV              60,900 -100              39,190
CCI              13,400 0                     -  
CCL                2,770 +30                6,290
CDC              14,000 +100                8,370
CDO                3,500 -130            286,660
CHP              22,800 -100              35,470
CIG                3,060 +200              27,860
CII              35,100 -1,300         1,621,840
CLC              60,300 -100              11,870
CLG                4,000 0              18,380
CLL              26,300 -200                   510
CLW              18,700 0                     -  
CMG              14,000 -850                8,090
CMT              13,100 +100                1,030
CMV              20,500 0                     -  
CMX                3,440 -250                9,470
CNG              32,750 +100              32,580
COM              63,000 0                     -  
CSM              19,100 -50            199,510
CSV              29,300 0            138,450
CTD            199,000 0            136,000
CTG              17,000 -500         1,623,170
CTI              27,900 -1,700            187,860
CYC                2,160 -160                5,060
D2D              42,000 -1,500              25,230
DAG              13,350 0            248,330
DAH                6,980 +20            292,320
DAT              21,700 0                     -  
DCL              20,200 -1,250            112,020
DCM              10,250 -300         1,199,380
DGW              14,900 +100            289,930
DHA              29,000 -250              61,770
DHC              33,900 +900              81,130
DHG            134,500 -800              24,130
DHM                7,010 +450         1,769,690
DIC                6,450 +140            555,740
DIG                9,100 -100            789,300
DLG                3,100 -30         1,898,890
DMC              88,100 -2,800                7,370
DPM              22,800 +150            318,820
DPR              42,000 -400              47,070
DQC              51,000 +200              28,610
DRC              30,300 -300              94,100
DRH              27,000 -500         2,543,430
DRL              38,950 -1,050                2,310
DSN              59,900 +1,900                1,340
DTA                2,300 -70              59,630
DTL              28,300 0                5,000
DTT              10,900 +100                   300
DVP              69,500 +500                     20
DXG              20,500 -1,500         5,691,870
DXV                4,790 -210                8,010
E1VFVN30             11,000 -140              29,350
EIB              11,400 -50            444,760
ELC              22,500 0              96,760
EMC              15,650 -1,050                1,100
EVE              21,000 -250              46,930
FCM                5,200 -180            160,020
FCN              18,400 -600            550,800
FDC              27,400 0                     -  
FIT                4,510 -120         1,557,350
FLC                7,550 -30       16,162,980
FMC              18,750 -150            147,030
FPT              45,700 -350         1,216,820
FTM              13,200 +400            217,910
FTS              13,550 +50              30,910
FUCTVGF1             10,500 +400                     10
FUCVREIT             17,700 -1,300                1,070
GAS              54,000 +100            492,270
GDT              57,000 -2,000                2,580
GIL              50,000 -500              61,570
GMC              28,400 -500              11,810
GMD              31,500 -100            469,220
GSP              12,500 -50                2,560
GTA              12,300 +100                1,990
GTN              15,000 -300            529,350
HAG                8,120 -80         5,032,820
HAH              38,100 -400              15,250
HAI                3,530 -30            218,130
HAP                3,300 +30              73,930
HAR                3,330 -20            545,500
HAS                7,600 +200                8,800
HAX              52,600 -100              30,960
HBC              52,300 -1,000         2,243,450
HCD                7,530 -130            328,430
HCM              30,300 -1,000            481,090
HDC              10,600 -200              23,610
HDG              28,500 -500            152,150
HHS                4,070 -140         2,848,370
HID                2,920 -210         2,177,410
HLG              10,200 0              13,800
HMC              10,600 +100                8,360
HNG              10,600 +100         1,823,900
HOT              24,800 -3,000                     10
HPG              30,500 -400         4,552,670
HQC                2,410 0         7,737,810
HRC              36,900 -100                   230
HSG              47,600 -1,650         2,486,070
HT1              22,350 -650            255,200
HTI              18,500 -200              11,240
HTL              45,950 -50                     80
HTV              15,700 +850                   280
HU1                6,350 +50              23,120
HU3                8,400 +250                5,100
HVG                6,960 +10            696,720
HVX                4,840 -360                   130
ICF                2,600 +110                2,130
IDI                4,380 +80            418,720
IJC                8,400 0                     -  
IMP              60,000 -1,600              23,740
ITA                3,250 -30         8,735,760
ITC              13,250 0              80,010
ITD              25,600 -600            191,250
JVC                3,200 -180              45,980
KAC              19,900 +1,300            103,010
KBC              14,800 -100         1,840,030
KDC              39,000 -1,100            644,900
KDH              25,000 +200            145,770
KHA              33,750 0         1,942,250
KHP              10,900 -300              23,380
KMR                4,430 +20              46,100
KPF                7,900 +100              22,520
KSA                1,670 0            647,260
KSB              44,000 -500            367,450
KSH                2,050 -50         1,048,490
L10              15,500 0                   170
LAF              12,050 +500                1,090
LBM              36,500 0                6,430
LCG                8,450 -220         1,029,840
LCM                1,060 -70            117,580
LDG              12,300 -100         1,495,320
LGC              24,950 +200                     10
LGL                9,500 +620            114,750
LHG              21,300 +400              61,990
LIX              49,000 0              42,160
LM8              24,900 +300                   440
LSS              12,100 -550            262,240
MBB              15,100 -100            976,370
MCG                2,170 -20            194,190
MCP              27,950 -300            121,000
MDG              12,700 +700                3,020
MHC                6,000 -180            208,760
MSN              44,000 -1,500            342,480
MWG            165,000 -2,200            206,180
NAF              30,100 -300            101,670
NAV                9,400 -100                2,200
NBB              21,300 +300         1,397,430
NCT              86,000 -800                1,750
NKG              40,200 -900            523,620
NLG              29,100 -700            878,270
NNC              72,600 -600              12,210
NSC              99,100 0                     -  
NT2              30,900 +100            176,250
NTL                9,730 -470            973,550
NVL              69,700 -300            812,430
NVT                1,940 -50            225,210
OGC                1,130 -80         8,736,060
OPC              45,500 -3,000              18,300
PAC              35,700 +500            172,290
PAN              40,600 -900                5,100
PC1              36,600 +100              49,340
PDN              61,500 0                     -  
PDR              23,500 -1,250            350,350
PET              10,350 -250            631,248
PGC              12,850 -150            143,790
PGD              41,000 +300              51,610
PGI              22,900 -300              72,150
PHR              25,400 -400            426,010
PIT                6,700 0                     -  
PJT              12,000 +400                     10
PNC              14,500 0                     -  
PNJ              74,800 -1,600              42,350
POM              15,700 -1,150              41,270
PPC              17,000 0              40,980
PPI                2,640 -190         1,237,520
PTB            122,600 -4,900              68,360
PTC                5,950 +250              18,810
PTL                2,510 -30            202,900
PVD              19,200 -450         1,481,180
PVT              12,850 -250            557,600
PXI                2,810 +110                5,500
PXS                9,900 -250            590,140
PXT                3,610 -90              35,810
QBS                5,470 +70              69,000
QCG                7,090 +460            699,560
RAL            103,500 -400              35,280
RDP              13,350 -350              19,030
REE              25,350 -950         1,378,610
RIC                8,100 -560                   430
ROS            166,100 -6,900         7,549,060
S4A              18,000 0                2,700
SAB            207,000 +3,000              60,990
SAM                8,700 0         1,492,320
SAV              11,250 +50              11,350
SBA              13,200 0              10,130
SBT              24,500 0         3,274,350
SC5              25,150 -350                1,110
SCD              43,000 0                1,860
SCR                8,950 -40         5,534,190
SFC              28,000 -100                2,160
SFG              12,700 -100                7,090
SFI              30,700 -100                3,340
SGT                5,000 -100                1,700
SHA                8,750 -20            125,520
SHI                7,700 -140         1,125,260
SHP              20,000 0                     -  
SII              25,200 +800                   240
SJD              27,800 -400              54,180
SJS              29,000 -100            328,320
SKG              71,900 +100              15,760
SMA                8,100 -100                2,140
SMC              22,300 -200              71,280
SPM              15,850 +350                   530
SRC              16,400 -250              48,300
SRF              27,700 +200                3,380
SSC              60,500 -1,500                   500
SSI              21,850 -350         2,048,430
ST8              35,600 +550                2,500
STB              11,200 -400         5,038,810
STG              25,500 +1,000            427,050
STK              18,150 -850                   530
STT                8,370 0                     -  
SVC              48,100 -900              67,600
SVI              40,900 -3,000                   370
SVT                9,430 0                     -  
SZL              34,000 -800              21,770
TAC              62,500 0                1,540
TBC              23,200 -150                   820
TCH              19,100 +500         2,139,560
TCL              30,200 -300                   810
TCM              22,000 -400            740,580
TCO              10,700 0                   150
TCR                4,210 -150                5,160
TCT              57,000 -300                6,010
TDC                6,950 -40            175,600
TDH              12,900 -500            879,980
TDW              23,900 +900                     70
THG              52,500 -2,300              31,140
TIC              13,200 +50                3,300
TIE              10,700 -100                     10
TIP              16,000 0              11,360
TIX              33,000 0                     -  
TLG            105,900 0                   200
TLH              13,550 -250            529,950
TMP              28,000 0                     -  
TMS              57,000 -100              19,670
TMT              13,900 +900            236,380
TNA              55,900 -1,200              23,310
TNC              12,300 0                     -  
TNT                2,400 -40            180,710
TPC                9,200 0                     -  
TRA            115,000 -100                3,380
TRC              28,200 0            130,940
TS4                8,160 -610                   160
TSC                2,720 +10            441,480
TTF                7,900 -500            491,630
TV1              17,500 +500                2,010
TVS                9,000 0                     -  
TYA              10,600 -300              16,110
UDC                3,500 +80                   860
UIC              30,000 0                1,480
VAF              13,300 0                     -  
VCB              35,500 -850         1,181,640
VCF            163,000 +1,000                   180
VFG              76,800 -1,500                9,130
VHC              51,900 -1,200            166,820
VHG                2,370 +70         1,499,840
VIC              41,750 0         1,303,790
VID                4,700 +300              54,240
VIP                7,200 -190            225,230
VIS              23,500 -50              74,580
VJC            131,700 -1,500            227,200
VMD              32,000 +500                     10
VNA                   870 +50              57,360
VNE                8,980 +80                6,140
VNG              11,650 0              75,730
VNL              24,300 -100                     60
VNM            142,000 +300         1,154,220
VNS              26,400 -250              21,790
VOS                1,080 -20                6,320
VPH              10,700 0            168,720
VPK              13,400 0                     -  
VPS              20,000 -200                1,920
VRC              20,000 -900            207,460
VSC              58,500 -600            202,390
VSH              16,350 +50              27,400
VSI              15,000 +600              18,890
VTB              14,900 0              11,220
VTO                7,960 0              54,930

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.