0
Saturday,  May 26,2018,03:15 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on April 19, 2017

The Saigon Times Daily
Wednesday,  Apr 19,2017,21:04 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hochiminh Stock Exchange on April 19, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 716.77 (+0.26%) 
Stock Price Change Volume
AAA              25,000 0            658,430
AAM                9,630 -370                1,040
ABT              41,900 -900                   920
ACC              27,400 0                   230
ACL                8,200 -290                     50
ADS              21,800 +950            404,210
AGF                9,890 0                     -  
AGM                9,800 -120                1,880
AGR                3,640 +230            685,580
AMD              13,150 0            199,150
ANV                7,490 +490                2,450
APC              23,300 +200              18,430
APG                5,470 0            204,750
ASM              15,300 +50         1,540,060
ASP                4,330 +280              96,810
ATG                2,560 +160            372,350
BBC            117,000 -600                   360
BCE                6,440 +20              13,820
BCG                4,630 -10         2,579,310
BCI              24,700 -300                   600
BFC              36,000 +1,900            663,720
BGM                   860 0                     -  
BHN              87,000 +600                2,440
BHS              13,100 +850         2,313,140
BIC              38,950 -50                5,000
BID              16,300 -200         2,200,740
BMC              20,400 -1,500              49,360
BMI              27,950 +50              10,380
BMP            194,600 -1,400              26,580
BRC              10,500 -200                   200
BSI              12,100 +100                     10
BTP              13,350 0              26,800
BTT              43,850 0                     -  
BVH              58,500 +100            128,940
C32              46,100 -700            284,990
C47              10,750 -150            109,230
CAV              60,200 +500              59,980
CCI              12,600 0                     20
CCL                2,740 -30                9,660
CDC              13,900 +300                   200
CDO                3,270 -70            350,890
CHP              22,600 -150              27,990
CIG                3,190 -40                7,170
CII              36,200 +250         1,033,110
CLC              62,000 +2,000                4,440
CLG                4,100 +110                     10
CLL              26,100 0                     -  
CLW              18,000 0                     -  
CMG              14,500 0                   720
CMT              13,500 0                     -  
CMV              20,500 0                     -  
CMX                3,400 -250                2,210
CNG              33,100 -100                2,660
COM              63,000 0                     -  
CSM              19,500 +350            212,700
CSV              31,700 +2,050            411,620
CTD            202,500 +1,500            196,000
CTG              17,300 0            497,490
CTI              27,600 -300            137,760
CYC                1,870 -140                4,800
D2D              42,500 0              15,410
DAG              13,100 -50            151,290
DAH                6,990 -10            523,680
DAT              21,700 0                     -  
DCL              20,300 -400              54,840
DCM              11,050 +700         3,343,980
DGW              15,200 -300            191,680
DHA              29,900 +800              80,030
DHC              32,900 -100                1,070
DHG            134,000 -700              79,120
DHM                6,760 -190            808,710
DIC                6,450 -20              26,720
DIG                9,010 -90            565,850
DLG                3,380 +220         8,261,030
DMC              90,700 +1,200                6,230
DPM              24,700 +1,600         2,747,340
DPR              41,500 -500              26,160
DQC              50,000 0              26,630
DRC              30,000 +100            175,040
DRH              28,500 +1,050         1,240,270
DRL              37,700 -1,100                1,040
DSN              59,700 -300                4,160
DTA                2,370 +20                8,290
DTL              28,300 0              10,000
DTT              11,000 +100                     10
DVP              69,000 -400                3,700
DXG              21,650 +1,400         4,685,680
DXV                4,700 -100                5,120
E1VFVN30             11,080 +120              11,000
EIB              11,000 -400            920,900
ELC              23,000 0            209,770
EMC              14,800 0                     -  
EVE              20,900 +300            165,530
FCM                5,130 -100            159,900
FCN              18,700 0            594,810
FDC              27,800 +400                     10
FIT                4,520 0            973,950
FLC                7,490 -310       19,483,380
FMC              18,800 +200              48,490
FPT              46,000 0         1,132,270
FTM              13,750 +250            337,650
FTS              13,500 +100              10,560
FUCTVGF1             10,500 0                     -  
FUCVREIT             15,850 -1,150              11,020
GAS              55,000 -100            247,430
GDT              59,000 +500                3,330
GIL              50,500 +700              46,930
GMC              29,500 -250                   690
GMD              32,900 +1,050            437,390
GSP              12,650 +100              25,900
GTA              12,350 -150                1,490
GTN              15,300 +100            460,500
HAG                8,070 +20         4,876,320
HAH              39,700 +1,500              44,900
HAI                3,490 0            241,050
HAP                3,500 +180            526,460
HAR                3,380 +10            207,240
HAS                7,450 -30                4,230
HAX              53,300 -700              53,930
HBC              52,600 +500         1,272,960
HCD                7,530 +20            211,180
HCM              31,150 +50            261,700
HDC              10,800 +200              20,320
HDG              28,400 -100              81,350
HHS                4,070 -30         3,914,400
HID                2,970 +190            898,400
HLG              10,400 0                7,230
HMC              10,600 0                     -  
HNG              10,700 +100            889,150
HOT              25,100 -1,300                5,100
HPG              30,950 +700         4,167,070
HQC                2,550 +90         8,841,760
HRC              36,800 -100                5,210
HSG              48,900 +700            575,770
HT1              22,800 +500            167,580
HTI              19,000 -200              12,610
HTL              45,950 0                   190
HTV              15,000 -750                2,300
HU1                6,350 +50              11,000
HU3                8,400 0                     -  
HVG                6,920 -40            232,770
HVX                5,200 +200                     10
ICF                2,590 +90                   170
IDI                4,350 +10            317,250
IJC                8,400 0                     -  
IMP              61,000 +100                5,050
ITA                3,270 +10         7,762,700
ITC              13,450 +200              39,610
ITD              26,200 -300              62,840
JVC                3,160 -130              49,480
KAC              19,400 0                     -  
KBC              15,050 +200         3,226,090
KDC              40,000 -200            158,500
KDH              25,600 +500            170,660
KHA              33,950 +200                     20
KHP              10,900 -150              21,420
KMR                4,430 -10              18,660
KPF                7,900 -90              22,600
KSA                1,700 +10            558,590
KSB              43,500 -800            485,950
KSH                2,080 -10              77,000
L10              15,500 0                   100
LAF              11,500 -600                   320
LBM              36,500 0                9,710
LCG                8,580 -40            402,870
LCM                1,010 +20              47,580
LDG              12,700 +800         1,868,120
LGC              24,200 -1,800                     20
LGL              10,400 +250              75,480
LHG              21,200 -50              97,990
LIX              48,500 -400              24,900
LM8              24,100 0                     -  
LSS              12,600 +150            308,840
MBB              15,000 -200            292,420
MCG                2,210 0              24,040
MCP              27,500 +1,500                6,930
MDG              12,700 0                     -  
MHC                6,050 -50              70,630
MSN              45,800 -200            426,820
MWG            167,000 +4,000              98,260
NAF              28,900 -600              45,300
NAV                8,600 -400                2,800
NBB              21,200 +100            613,620
NCT              86,000 0              11,660
NKG              41,450 +450            329,650
NLG              28,900 -400            923,840
NNC              73,200 -100                9,260
NSC            101,000 -3,000                   610
NT2              30,700 +500              26,130
NTL                9,670 +130            216,310
NVL              70,200 +600         1,316,870
NVT                1,930 -10            176,110
OGC                1,190 +70         2,283,610
OPC              45,500 -500              12,120
PAC              36,300 +200              40,870
PAN              42,000 0                7,520
PC1              37,800 +1,200              73,030
PDN              68,400 +2,900                3,740
PDR              24,300 -500         1,036,140
PET              10,600 +100              47,230
PGC              13,850 +150              80,150
PGD              43,500 +1,700              69,110
PGI              23,400 +100              83,010
PHR              24,900 -400            408,520
PIT                7,150 +450                     10
PJT              11,900 -100              10,020
PNC              14,500 0                     -  
PNJ              80,600 +5,200            561,970
POM              16,300 +600              16,550
PPC              16,900 0                6,070
PPI                2,580 -100            204,250
PTB            126,000 +1,200              17,000
PTC                6,130 0              17,290
PTL                2,540 -10            353,360
PVD              18,950 -300         1,105,420
PVT              13,100 -100            175,430
PXI                2,940 +120              14,610
PXS              10,100 +190            168,050
PXT                3,640 -110              27,840
QBS                5,740 +370            561,090
QCG                6,750 -140            236,910
RAL            107,000 +2,000              27,950
RDP              14,100 +500              22,160
REE              25,700 +300            489,660
RIC                8,100 0                     -  
ROS            161,500 +500         4,374,690
S4A              18,500 0                     -  
SAB            201,500 -3,500                9,950
SAM                9,080 +180         3,109,670
SAV              11,450 0              13,370
SBA              13,000 0                5,800
SBT              24,500 0            770,360
SC5              26,750 +1,750              13,860
SCD              43,000 0                1,040
SCR                8,730 +30         4,703,270
SFC              28,000 0                2,370
SFG              13,400 +800            133,610
SFI              30,800 0                1,600
SGT                5,140 +60                1,010
SHA                8,810 +60            243,240
SHI                7,850 +50            313,770
SHP              20,900 0                     -  
SII              23,550 -1,750                   190
SJD              28,200 +400              43,880
SJS              29,400 +900            674,880
SKG              73,000 -600              95,350
SMA                8,000 -100              11,010
SMC              21,800 -500            118,990
SPM              15,700 0                8,370
SRC              17,100 +450              75,000
SRF              28,900 -100                5,020
SSC              60,500 0                1,660
SSI              22,250 -300         1,996,620
ST8              34,500 -2,000              22,270
STB              11,600 +300         3,200,840
STG              28,100 +1,100            593,950
STK              18,500 -450                   630
STT                8,370 0                     -  
SVC              49,000 0              12,830
SVI              43,800 +2,800                     10
SVT                9,430 0                     -  
SZL              34,200 +200              16,420
TAC              63,000 +1,000                1,270
TBC              24,000 0                     -  
TCH              19,050 -300         1,791,770
TCL              30,000 0                     -  
TCM              21,900 -100            212,890
TCO              10,000 0                   200
TCR                4,260 -30              30,070
TCT              56,800 -100              11,660
TDC                7,160 +70            220,790
TDH              13,250 -50            521,260
TDW              23,500 +500                   400
THG              54,200 +700              19,240
TIC              13,200 0                     -  
TIE              11,500 +750                   110
TIP              16,000 -500              30,230
TIX              33,000 0                     -  
TLG            105,900 0                     -  
TLH              13,600 -150            535,100
TMP              28,000 0                     -  
TMS              58,500 +1,600                1,510
TMT              13,300 -200              51,240
TNA              55,900 0              13,670
TNC              12,000 +500                   680
TNT                2,420 +10              46,950
TPC                9,200 0                     -  
TRA            115,600 +1,100                5,490
TRC              28,900 +800              85,110
TS4                8,200 +20                5,140
TSC                2,800 +80            528,160
TTF                7,760 -140            177,930
TV1              17,900 +400                7,780
TVS                8,900 -140                   500
TYA              11,000 +300              19,690
UDC                3,500 +20              25,010
UIC              28,900 -1,100              11,020
VAF              14,200 +900                7,000
VCB              35,900 +50            571,690
VCF            170,000 +7,000                   920
VFG              75,000 0                5,380
VHC              54,300 +3,300              27,010
VHG                2,400 -50            654,260
VIC              41,500 -200         1,161,170
VID                5,350 +350              21,960
VIP                7,310 +110            446,654
VIS              23,500 0              32,110
VJC            131,400 +2,400            255,600
VMD              31,900 -100                   270
VNA                   900 -30              65,400
VNE                8,900 -80              27,450
VNG              12,150 +750            148,360
VNL              23,950 0                     -  
VNM            145,400 +1,000         1,153,460
VNS              23,900 -700              98,300
VOS                1,080 0              97,900
VPH              10,800 -300            228,530
VPK              13,300 0                     -  
VPS              19,500 -500                1,650
VRC              22,850 +1,450            473,910
VSC              59,000 0              64,770
VSH              16,100 -100              47,940
VSI              14,900 +950                3,240
VTB              14,700 0                     60
VTO                8,000 +30              53,510

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.