0
Saturday,  May 26,2018,03:36 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on April 20, 2017

The Saigon Times Daily
Thursday,  Apr 20,2017,20:55 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hochiminh Stock Exchange on April 20, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 712.66 (-0.57%)
Stock Price Change Volume
AAA              25,000 0            615,600
AAM                9,900 +270                4,620
ABT              41,850 -50                     40
ACC              27,600 +200                1,030
ACL                8,200 0                1,070
ADS              22,650 +850            323,570
AGF                9,950 +60                1,450
AGM                9,610 -190                5,880
AGR                3,550 -90            987,000
AMD              13,200 +50         2,266,147
ANV                7,490 0                8,740
APC              24,000 +700            185,060
APG                5,100 -370            312,100
ASM              15,200 -100         1,572,290
ASP                4,500 +170              58,630
ATG                2,650 +90            145,440
BBC            115,000 -2,000                   350
BCE                6,460 +20              28,140
BCG                4,630 0            292,280
BCI              25,000 +300              20,850
BFC              35,100 -900            275,200
BGM                   860 0                     -  
BHN              85,600 -1,400                1,090
BHS              13,700 +600         5,457,390
BIC              38,950 0                     -  
BID              16,600 +300         3,276,820
BMC              21,800 +1,400            103,350
BMI              27,800 -150              14,870
BMP            191,200 -3,400              29,740
BRC              10,500 0                     -  
BSI              12,100 0                     -  
BTP              13,000 -350              29,270
BTT              43,850 0                     -  
BVH              57,400 -1,100            322,070
C32              46,300 +200            212,070
C47              10,700 -50              44,990
CAV              61,200 +1,000              38,880
CCI              13,000 +400                     10
CCL                2,770 +30                   500
CDC              13,800 -100                2,910
CDO                3,400 +130            933,210
CHP              23,300 +700            110,550
CIG                2,970 -220                9,380
CII              36,400 +200            933,930
CLC              61,600 -400                2,760
CLG                4,100 0                1,130
CLL              26,100 0                     -  
CLW              18,000 0                     -  
CMG              14,400 -100                8,260
CMT              12,600 -900                   580
CMV              20,500 0                     -  
CMX                3,410 +10                2,190
CNG              33,000 -100                2,490
COM              67,400 +4,400                   510
CSM              19,250 -250            158,990
CSV              31,000 -700              82,930
CTD            204,300 +1,800            211,790
CTG              17,400 +100            553,700
CTI              28,100 +500              59,430
CYC                1,750 -120              10,620
D2D              44,000 +1,500              37,120
DAG              12,950 -150            111,660
DAH                7,030 +40            765,630
DAT              21,700 0                     -  
DCL              21,000 +700            132,790
DCM              11,150 +100         3,919,100
DGW              14,850 -350            134,000
DHA              30,050 +150            186,640
DHC              32,900 0                     90
DHG            133,100 -900            150,150
DHM                7,050 +290            985,110
DIC                6,440 -10                9,930
DIG                9,470 +460         2,472,230
DLG                3,370 -10         4,488,180
DMC              89,000 -1,700                7,020
DPM              24,000 -700         1,322,730
DPR              41,500 0              41,920
DQC              49,000 -1,000              30,550
DRC              29,850 -150            215,840
DRH              29,000 +500         2,742,360
DRL              37,950 +250                1,310
DSN              59,700 0                5,540
DTA                2,300 -70                9,990
DTL              28,300 0                     -  
DTT              10,800 -200                1,500
DVP              68,500 -500                1,280
DXG              21,200 -450         3,793,640
DXV                4,700 0                6,000
E1VFVN30             11,040 -40                   110
EIB              11,200 +200              26,510
ELC              23,000 0            149,950
EMC              14,800 0                     -  
EVE              20,700 -200            128,390
FCM                5,220 +90            282,770
FCN              18,650 -50            151,520
FDC              27,800 0                     -  
FIT                4,520 0         1,818,920
FLC                7,520 +30       12,119,620
FMC              18,750 -50              18,440
FPT              45,850 -150            526,060
FTM              13,750 0            360,310
FTS              13,500 0              22,040
FUCTVGF1             10,500 0                     -  
FUCVREIT             16,200 +350                   660
GAS              54,000 -1,000            435,360
GDT              59,000 0                1,720
GIL              50,300 -200              22,810
GMC              29,700 +200                1,190
GMD              32,300 -600            354,510
GSP              12,700 +50                4,230
GTA              12,500 +150                4,040
GTN              15,200 -100            228,470
HAG                8,160 +90         2,666,930
HAH              39,300 -400              15,910
HAI                3,520 +30              85,760
HAP                3,520 +20            404,860
HAR                3,390 +10         1,069,200
HAS                7,470 +20              10,940
HAX              54,200 +900              49,320
HBC              52,600 0            616,060
HCD                7,480 -50            369,900
HCM              31,250 +100            363,450
HDC              10,600 -200            185,780
HDG              29,300 +900            148,250
HHS                4,000 -70         2,818,920
HID                3,170 +200            701,070
HLG              10,500 +100                     40
HMC              10,400 -200                2,150
HNG              10,900 +200         1,332,140
HOT              26,850 +1,750                   120
HPG              30,450 -500         2,167,010
HQC                2,520 -30         5,806,020
HRC              36,900 +100                1,420
HSG              48,100 -800            538,090
HT1              22,400 -400            516,270
HTI              18,500 -500              32,230
HTL              47,950 +2,000                     10
HTV              15,000 0                5,070
HU1                6,350 0                     -  
HU3                8,400 0                     -  
HVG                6,950 +30            285,390
HVX                5,300 +100                     20
ICF                2,590 0                     60
IDI                4,350 0              17,630
IJC                8,100 -300            655,150
IMP              60,900 -100                2,990
ITA                3,200 -70         6,501,230
ITC              13,000 -450            116,810
ITD              26,000 -200              76,290
JVC                3,170 +10              15,600
KAC              18,050 -1,350                1,600
KBC              15,100 +50         1,118,370
KDC              39,750 -250            166,580
KDH              25,400 -200            148,050
KHA              33,500 -450                     70
KHP              10,900 0            126,270
KMR                4,390 -40                8,550
KPF                7,900 0              20,470
KSA                1,670 -30            289,210
KSB              42,300 -1,200            949,250
KSH                2,090 +10            220,400
L10              15,500 0                3,850
LAF              11,800 +300                     20
LBM              36,300 -200                2,920
LCG                8,450 -130            741,090
LCM                1,000 -10              32,800
LDG              13,350 +650         1,870,300
LGC              23,850 -350                1,240
LGL              10,300 -100              67,880
LHG              21,150 -50              45,020
LIX              49,200 +700              33,310
LM8              24,100 0                     -  
LSS              12,450 -150            132,830
MBB              15,000 0            792,920
MCG                2,180 -30              36,660
MCP              27,850 +350                4,530
MDG              11,850 -850                7,580
MHC                6,010 -40              53,310
MSN              44,900 -900            388,960
MWG            166,000 -1,000              40,210
NAF              28,500 -400              22,000
NAV                9,200 +600              12,180
NBB              21,500 +300            437,720
NCT              85,500 -500            210,190
NKG              41,000 -450            199,080
NLG              28,000 -900            909,770
NNC              73,800 +600              15,550
NSC            100,400 -600                   140
NT2              30,300 -400            214,000
NTL                9,640 -30            214,740
NVL              70,800 +600         2,031,930
NVT                1,940 +10              81,500
OGC                1,200 +10         2,426,270
OPC              46,000 +500                1,030
PAC              36,200 -100            129,530
PAN              42,000 0                2,500
PC1              37,000 -800              26,910
PDN              69,800 +1,400                     30
PDR              23,400 -900            386,510
PET              10,600 0              27,780
PGC              13,650 -200              54,670
PGD              43,500 0              12,330
PGI              23,100 -300              25,500
PHR              25,100 +200            424,020
PIT                7,100 -50                     10
PJT              11,300 -600                4,330
PNC              14,500 0                     -  
PNJ              82,600 +2,000            353,550
POM              15,700 -600            133,330
PPC              17,150 +250              52,070
PPI                2,640 +60            230,510
PTB            124,000 -2,000              80,660
PTC                6,150 +20                3,070
PTL                2,540 0              69,820
PVD              18,600 -350         1,471,350
PVT              12,850 -250            271,870
PXI                2,910 -30              10,050
PXS              10,000 -100              57,800
PXT                3,580 -60              68,930
QBS                5,900 +160            183,960
QCG                6,380 -370            171,400
RAL            113,000 +6,000              69,550
RDP              13,950 -150              28,530
REE              26,000 +300            424,930
RIC                8,100 0                     -  
ROS            162,500 +1,000         4,494,390
S4A              18,500 0                     -  
SAB            200,000 -1,500              23,910
SAM                8,980 -100            177,010
SAV              11,450 0                9,020
SBA              13,450 +450              30,180
SBT              24,450 -50         1,242,430
SC5              25,400 -1,350                     30
SCD              42,400 -600                3,240
SCR                8,730 0         5,587,910
SFC              28,000 0                2,490
SFG              13,000 -400              10,090
SFI              31,200 +400                2,450
SGT                5,210 +70              10,120
SHA                9,000 +190            390,740
SHI                7,950 +100            510,490
SHP              19,800 -1,100                2,200
SII              22,000 -1,550                   690
SJD              28,400 +200              21,360
SJS              28,500 -900            157,020
SKG              72,100 -900              39,830
SMA                8,000 0              11,850
SMC              20,950 -850            153,590
SPM              15,650 -50                1,960
SRC              17,200 +100            899,190
SRF              28,500 -400                1,690
SSC              64,700 +4,200                     10
SSI              22,350 +100         1,024,760
ST8              33,000 -1,500                6,100
STB              11,600 0         3,108,720
STG              28,600 +500            564,540
STK              19,000 +500                     10
STT                8,370 0                     -  
SVC              49,000 0              63,030
SVI              44,950 +1,150                     10
SVT                9,430 0                     -  
SZL              34,600 +400                3,890
TAC              63,000 0                1,510
TBC              24,000 0                2,750
TCH              19,100 +50         1,720,330
TCL              29,900 -100                2,240
TCM              22,100 +200            313,570
TCO              10,000 0                     -  
TCR                4,300 +40                3,030
TCT              56,500 -300                6,960
TDC                7,070 -90            113,660
TDH              13,300 +50            693,570
TDW              23,500 0                     -  
THG              53,400 -800              16,270
TIC              13,100 -100                2,290
TIE              10,800 -700                1,010
TIP              16,400 +400                1,980
TIX              34,000 +1,000                2,000
TLG            105,900 0                     -  
TLH              13,550 -50            355,750
TMP              28,000 0                     40
TMS              58,500 0                4,040
TMT              13,350 +50              21,110
TNA              55,900 0                4,660
TNC              12,000 0                     -  
TNT                2,430 +10              68,680
TPC                9,000 -200                     20
TRA            116,400 +800                2,990
TRC              28,900 0              74,990
TS4                8,200 0                2,860
TSC                2,790 -10            582,690
TTF                7,220 -540            982,550
TV1              18,400 +500                     10
TVS                9,000 +100                   550
TYA              10,900 -100              19,550
UDC                3,500 0                4,020
UIC              29,800 +900                9,450
VAF              14,800 +600                1,060
VCB              35,400 -500         1,080,020
VCF            170,000 0                     -  
VFG              74,500 -500                2,840
VHC              54,500 +200              75,800
VHG                2,380 -20            405,140
VIC              40,600 -900         4,119,493
VID                5,720 +370              23,790
VIP                7,210 -100              87,760
VIS              23,500 0                2,860
VJC            131,600 +200            313,760
VMD              29,700 -2,200                   300
VNA                   960 +60              81,430
VNE                8,800 -100            151,740
VNG              11,350 -800              84,570
VNL              23,800 -150                1,000
VNM            144,900 -500            487,660
VNS              22,250 -1,650            326,470
VOS                1,080 0              35,860
VPH              11,300 +500            292,480
VPK              13,300 0                   480
VPS              20,000 +500                1,770
VRC              22,500 -350            491,700
VSC              58,800 -200              58,090
VSH              16,100 0              11,570
VSI              15,500 +600              22,090
VTB              14,200 -500                1,550
VTO                7,950 -50              76,210

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.