Tuesday,  Jun 19, 2018,13:29 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on July 10, 2017
The Saigon Times Daily
Monday,  Jul 10, 2017,21:42 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on July 10, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 766.56 (-1.18%)
Stock Price Change Volume
AAA              33,800 -600            991,600
AAM              10,500 -100                     10
ABT              37,300 -700                   540
ACC              26,100 +200                     10
ACL                8,490 0                6,480
ADS              19,300 0            147,400
AGF                8,940 -660                   100
AGM                9,000 -290                3,470
AGR                4,050 -120         2,028,990
AMD              10,650 +690         2,202,170
ANV              11,450 -550                8,580
APC              27,400 +100              33,230
APG                4,700 -220              73,990
ASM              13,700 -100         2,079,430
ASP                4,910 -330              26,100
ATG                3,600 -140            766,270
BBC            111,500 0                     -  
BCE                6,000 -20                2,210
BCG                7,790 -190         1,083,110
BCI              26,000 -200                3,150
BFC              39,600 0            359,800
BGM                   860 0                     -  
BHN              76,600 -500                4,120
BHS              23,850 0         3,264,250
BIC              38,700 -150              16,130
BID              19,700 -500         4,300,320
BMC              18,500 -500              27,340
BMI              27,850 +150              35,370
BMP              97,900 -600              80,930
BRC              10,500 0                3,000
BSI              15,600 0              24,200
BTP              12,250 -150                2,400
BTT              39,000 +1,000                     60
BVH              58,300 -200            219,100
C32              41,600 -600              62,550
C47              17,800 -800            183,600
CAV              54,500 -1,300              51,960
CCI              16,800 +950                   500
CCL                6,890 -510            177,990
CDC              15,300 -700                3,380
CDO                3,850 -280            622,140
CEE              25,900 0            265,600
CHP              27,050 -450              76,400
CIG                3,260 +160              25,880
CII              36,800 -600            322,850
CLC              68,800 -200                3,100
CLG                6,400 -20              27,180
CLL              27,000 -300                     30
CLW              21,100 +1,100                   110
CMG              16,200 -100              66,860
CMT              10,700 +50              62,770
CMV              20,000 0                     -  
CMX                4,200 -90                     20
CNG              31,000 -800                7,650
COM              64,900 +4,200                     40
CSM              18,350 -350            337,430
CSV              32,800 0              42,430
CTD            214,000 -1,000            130,230
CTF              29,000 -400                3,260
CTG              19,600 -300         2,645,310
CTI              28,800 -200            480,480
CTS              12,600 -650         1,246,180
D2D              38,300 +100              30,450
DAG              13,400 -200            127,530
DAH                6,500 -40            390,660
DAT              35,900 0                     -  
DCL              20,200 -50            219,060
DCM              13,800 -650         5,419,890
DGW              14,900 0            149,950
DHA              32,350 -800            129,820
DHC              32,000 0              20,010
DHG            116,000 -4,100            413,580
DHM                6,200 -200         1,387,740
DIC                6,810 -90              38,300
DIG              15,500 +100         1,616,450
DLG                4,500 -150         3,431,670
DMC            130,000 -800              21,230
DPM              23,300 -100            801,260
DPR              41,000 -1,200              63,760
DQC              46,800 -1,100            104,090
DRC              30,200 -1,200            723,510
DRH              29,600 -150            351,580
DRL              39,600 -700                   710
DSN              54,200 -100                6,470
DTA                8,310 -590              83,420
DTL              20,300 -1,450                3,520
DTT              10,500 0                     -  
DVP              69,800 +300                   230
DXG              16,650 -350         3,961,970
DXV                4,220 -220                2,470
E1VFVN30             12,300 -300         2,787,680
EIB              12,900 -100            328,130
ELC              22,700 -300              95,290
EMC              20,500 +1,300                1,010
EVE              19,800 -50              55,320
EVG              14,350 -1,050         2,669,680
FCM                5,690 -10            212,240
FCN              27,600 -500         1,322,800
FDC              29,500 +700                   420
FIT                6,330 -160         3,418,880
FLC                7,110 -50         8,096,790
FMC              16,600 -100              25,320
FPT              48,200 -400         1,816,570
FTM              12,700 0            424,930
FTS              11,950 -50              38,970
FUCTVGF1             12,000 0                     -  
FUCVREIT             14,700 -100                5,070
GAS              60,300 -400         1,071,320
GDT              58,900 0              15,040
GIL              42,900 -350              31,620
GMC              30,000 +300                9,770
GMD              42,100 -1,000         1,059,520
GSP              13,650 0                1,200
GTA              17,300 -250                1,660
GTN              16,300 -700         1,452,910
HAG                8,800 -200         3,777,640
HAH              23,100 +50              43,790
HAI                5,560 +360         5,731,790
HAP                4,390 -100              32,840
HAR                6,270 +410         2,693,650
HAS                9,880 +180                   790
HAX              48,000 -1,000            186,920
HBC              53,000 -700         1,885,930
HCD                8,250 -30            480,800
HCM              43,500 -1,500         1,018,670
HDC              14,500 -100            639,030
HDG              32,800 -200              73,770
HHS                4,220 -70         2,481,620
HID                4,420 -330         1,979,240
HII              23,000 +800            453,850
HLG              10,000 +100                2,210
HMC              11,000 -100              22,590
HNG                9,840 -160         1,772,570
HOT              29,600 0                     -  
HPG              33,100 +100         5,380,960
HQC                3,290 -110       13,498,100
HRC              35,350 0                   510
HSG              31,700 -700         6,489,330
HT1              22,350 -300         1,308,440
HTI              20,000 0              18,620
HTL              48,500 +600                   250
HTT              16,050 -1,200            308,770
HTV              16,100 -100                   460
HU1                6,500 0                     10
HU3              10,300 +300                   150
HVG                6,750 -10            230,880
HVX                4,700 0                     -  
ICF                2,680 +90              57,780
IDI                6,590 -50            339,880
IJC                9,650 -50            265,250
IMP              64,000 0              33,330
ITA                4,580 -20         9,795,600
ITC              13,900 0              70,650
ITD              21,650 +50              48,580
JVC                3,450 +90            313,210
KAC              22,000 0                     -  
KBC              16,200 -400         3,521,610
KDC              46,100 -400         1,131,360
KDH              28,200 -50              68,300
KHA              34,850 +350                   260
KHP              10,200 -150              43,020
KMR                4,500 +10              90,830
KPF                7,500 0              21,060
KSA                2,280 -40         2,221,810
KSB              56,700 +200            455,190
KSH                2,710 -70            606,470
L10              14,400 -600                     10
LAF              11,800 +300                3,500
LBM              44,000 -300                3,070
LCG              10,700 +700         2,590,080
LCM                1,200 -70            466,050
LDG              14,550 0         2,217,990
LEC              27,000 -2,000                4,350
LGC              22,900 0                     -  
LGL                9,700 +100                   630
LHG              20,900 -300            137,320
LIX              47,200 -2,300              45,330
LM8              22,700 -100                   840
LSS              13,750 -500            398,090
MBB              20,750 -650         3,314,790
MCG                3,750 -80              88,950
MCP              27,000 0                     -  
MDG              13,000 0                5,560
MHC                6,030 -50            128,440
MSN              41,500 -250         2,093,265
MWG            101,500 -1,500            317,010
NAF              24,500 -100              64,600
NAV                7,600 0                   100
NBB              17,500 -300              51,560
NCT              81,000 +500                6,080
NKG              34,850 +400         1,364,640
NLG              28,500 0            494,890
NNC              60,000 -200              37,740
NSC            109,800 -1,700                7,410
NT2              28,850 -400            337,180
NTL                9,670 -210            260,470
NVL              67,200 -200            949,740
NVT                3,950 -250            695,540
OGC                3,130 +200         5,355,650
OPC              55,000 -1,000                2,060
PAC              52,700 -800            245,430
PAN              40,500 -500                3,790
PC1              35,600 0              21,940
PDN              79,500 +2,500                     30
PDR              27,200 -900            933,330
PET              12,400 -100            684,590
PGC              14,150 -150              46,750
PGD              52,900 -100              11,730
PGI              20,900 -100              28,630
PHR              34,300 -1,300            468,490
PIT                6,500 0                   110
PJT              12,700 0              11,660
PLX              68,800 -700         1,149,130
PNC              11,950 0                     -  
PNJ              95,700 -3,300            623,510
POM              16,900 -500              18,440
PPC              20,500 +100            641,090
PPI                3,580 -220         1,200,450
PTB            113,000 +1,000              57,670
PTC                5,800 +190                6,250
PTL                3,130 -160            623,620
PVD              13,500 +100         1,034,290
PVT              14,400 -150            241,050
PXI                3,210 -160              73,080
PXS                9,870 -130            183,460
PXT                3,810 -240            185,740
QBS                9,210 -690            529,680
QCG              22,200 -1,300            932,740
RAL            135,000 -700              10,900
RDP              19,000 +200              54,390
REE              36,050 -1,150         2,387,930
RIC                8,500 0                     -  
ROS              83,500 +500         2,924,590
S4A              21,000 +1,200                2,040
SAB            210,000 0              65,040
SAM              11,100 -450         1,287,730
SAV              12,400 -100              18,520
SBA              14,700 -200              41,270
SBT              35,200 -150         1,968,830
SBV              43,600 -1,000              28,590
SC5              29,900 +900                     10
SCD              41,800 -600                3,900
SCR              11,800 -200         6,220,810
SFC              26,800 -200              12,820
SFG              13,700 -300            102,900
SFI              32,150 -600                7,850
SGT              11,700 +200              18,390
SHA                9,400 -290            196,650
SHI                8,900 -190         1,122,730
SHP              22,600 -1,600                   210
SII              23,800 +1,400                1,970
SJD              24,450 -200              10,710
SJF              14,700 -1,100            172,350
SJS              27,600 -200            224,710
SKG              47,900 -1,200              95,480
SMA                8,020 -290                8,900
SMC              21,300 -1,400            378,850
SPM              16,000 0                1,070
SRC              16,000 -100            157,680
SRF              19,500 0              34,920
SSC              61,800 +3,900                     10
SSI              26,650 -850         6,248,380
ST8              26,800 -500                6,010
STB              12,850 -150         2,950,630
STG              23,200 0            104,900
STK              18,500 0                1,190
STT              10,000 0                     10
SVC              55,500 +100              94,170
SVI              40,000 -1,000                   500
SVT              10,800 0                     -  
SZL              38,300 0              21,070
TAC              51,900 +100                2,640
TBC              24,900 0                     -  
TCD              17,500 -200            143,180
TCH              18,750 -1,150         1,169,840
TCL              27,850 -750              47,350
TCM              30,100 +300            636,280
TCO              11,000 +400                     10
TCR                4,050 0                1,580
TCT              50,400 +100                3,510
TDC                7,900 0            150,870
TDG              10,100 +50            404,120
TDH              15,800 -500         1,409,510
TDW              23,000 0                     10
THG              52,000 +2,000              63,620
THI              44,400 +800                2,530
TIC              14,700 0                5,950
TIE              12,100 -100                1,700
TIP              16,100 +100                8,210
TIX              31,050 +2,000                   160
TLG            134,000 -5,800                8,980
TLH              12,900 -500         1,492,320
TMP              38,000 +1,500                     10
TMS              59,000 -3,000                   890
TMT              12,500 +400                4,890
TNA              45,100 -2,000              72,700
TNC              11,600 0                   510
TNI              10,250 +270            456,150
TNT                4,020 -30            415,380
TPC                9,160 -30              52,020
TRA            122,500 -1,500              20,800
TRC              28,050 -200              54,590
TS4                8,130 -10                5,360
TSC                4,350 0         1,262,250
TTF                7,500 -150            289,940
TV1              19,500 -300              13,260
TVS              12,500 -100              59,270
TYA              10,100 -100              18,790
UDC                4,330 -290            295,100
UIC              32,800 +300                   900
VAF              13,700 0                   420
VCB              38,100 -600         1,364,350
VCF            200,000 -11,000                   450
VCI              60,100 +2,500         3,022,190
VFG              53,000 -700                   860
VHC              57,800 -200                6,330
VHG                2,400 -30         1,772,190
VIC              41,100 -900            555,810
VID                8,170 +40                8,480
VIP                7,850 -50              91,670
VIS              22,600 +100            178,960
VJC            125,500 -100            362,320
VMD              28,800 0              30,000
VNE              10,100 +260            295,130
VNG              13,200 -900         1,298,180
VNL              20,850 -1,550                   270
VNM            151,700 -2,500            992,910
VNS              21,750 -50              23,630
VOS                2,120 -10            438,880
VPH              12,250 0            584,550
VPK                8,300 0                   570
VPS              21,800 +150                   170
VRC              32,000 -250              38,490
VSC              61,000 -300              97,630
VSH              17,000 -200              57,150
VSI              15,400 -100                2,000
VTB              18,500 -400                3,470
VTO                7,350 -120            125,700

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.