Tuesday,  Jun 19, 2018,13:28 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on July 11, 2017
The Saigon Times Daily
Tuesday,  Jul 11, 2017,20:33 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on July 11, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 769.36 (+0.37%) 
Stock Price Change Volume
AAA              33,400 -400         1,796,130
AAM              10,750 +250                1,180
ABT              36,500 -800                4,080
ACC              25,950 -150                   400
ACL                8,490 0                2,120
ADS              19,000 -300            152,850
AGF                9,560 +620                7,160
AGM                9,400 +400                   170
AGR                4,050 0         1,062,520
AMD              10,650 0         2,251,580
ANV              11,900 +450                9,230
APC              27,200 -200              15,580
APG                4,850 +150              50,470
ASM              13,600 -100         1,912,330
ASP                4,920 +10                9,580
ATG                3,550 -50            480,760
BBC            110,000 -1,500                5,930
BCE                5,950 -50              24,130
BCG                7,790 0            452,770
BCI              26,000 0              25,270
BFC              40,350 +750            313,420
BGM                   860 0                     -  
BHN              76,000 -600                6,770
BHS              23,850 0         1,760,180
BIC              38,850 +150                7,810
BID              19,700 0         2,406,080
BMC              18,000 -500              31,210
BMI              27,850 0              22,840
BMP              96,000 -1,900              88,770
BRC                9,790 -710                   250
BSI              15,000 -600                7,450
BTP              12,300 +50                4,020
BTT              39,000 0                     20
BVH              58,600 +300            272,460
C32              41,500 -100              53,490
C47              18,000 +200            164,020
CAV              54,700 +200              82,270
CCI              15,650 -1,150                   500
CCL                6,410 -480            205,920
CDC              15,700 +400                2,280
CDO                3,640 -210         1,960,190
CEE              25,650 -250            429,540
CHP              28,400 +1,350            191,460
CIG                3,250 -10              17,690
CII              37,000 +200            707,840
CLC              66,800 -2,000                2,280
CLG                6,100 -300              62,030
CLL              27,000 0                1,000
CLW              21,350 +250                     20
CMG              16,400 +200              71,770
CMT              10,600 -100                2,940
CMV              20,000 0                     -  
CMX                4,100 -100              13,390
CNG              31,750 +750              16,340
COM              69,400 +4,500                1,300
CSM              18,400 +50            214,210
CSV              33,000 +200              41,630
CTD            213,500 -500            103,610
CTF              28,400 -600                   630
CTG              19,600 0         1,082,800
CTI              28,800 0            341,240
CTS              12,600 0            663,250
D2D              38,100 -200                3,470
DAG              13,600 +200            163,990
DAH                6,480 -20            449,360
DAT              35,900 0                     -  
DCL              20,200 0            224,480
DCM              14,350 +550         5,536,790
DGW              15,350 +450            339,900
DHA              32,800 +450              57,950
DHC              32,100 +100            444,688
DHG            113,000 -3,000            623,110
DHM                5,820 -380         1,483,070
DIC                6,900 +90            175,330
DIG              15,400 -100            770,280
DLG                4,470 -30         4,414,550
DMC            136,000 +6,000              43,350
DPM              23,550 +250         1,461,790
DPR              41,500 +500              27,150
DQC              46,400 -400              49,380
DRC              30,400 +200            350,700
DRH              29,300 -300            302,750
DRL              39,900 +300                1,820
DSN              54,300 +100              10,330
DTA                8,450 +140              96,950
DTL              21,700 +1,400                   390
DTT              10,500 0                4,320
DVP              74,600 +4,800                6,080
DXG              16,200 -450         8,746,820
DXV                4,250 +30                   580
E1VFVN30             12,380 +80         3,045,180
EIB              12,700 -200            318,850
ELC              22,700 0            124,970
EMC              20,500 0                     -  
EVE              19,550 -250            200,730
EVG              14,450 +100         3,602,570
FCM                5,590 -100            190,290
FCN              27,500 -100         1,183,060
FDC              29,500 0                   110
FIT                6,590 +260         2,660,360
FLC                7,100 -10         8,145,090
FMC              16,600 0              46,120
FPT              47,600 -600         1,027,560
FTM              12,800 +100            428,910
FTS              11,950 0            125,690
FUCTVGF1             12,000 0                     -  
FUCVREIT             14,700 0                     10
GAS              60,100 -200            458,340
GDT              58,900 0                3,620
GIL              42,800 -100              17,310
GMC              30,000 0                9,910
GMD              41,900 -200            502,090
GSP              13,650 0                6,210
GTA              18,000 +700                1,150
GTN              16,350 +50         1,013,140
HAG                9,200 +400         5,874,550
HAH              22,750 -350              53,830
HAI                5,940 +380         5,045,070
HAP                4,390 0            182,460
HAR                6,700 +430         1,499,770
HAS                9,800 -80                   340
HAX              48,300 +300            163,010
HBC              56,700 +3,700         1,887,030
HCD                8,250 0            124,500
HCM              44,700 +1,200            590,840
HDC              14,300 -200            534,300
HDG              32,350 -450              81,900
HHS                4,450 +230         3,377,830
HID                4,460 +40         1,029,390
HII              24,300 +1,300            281,850
HLG              10,000 0                   500
HMC              11,200 +200              18,160
HNG              10,100 +260         1,927,530
HOT              29,600 0                     -  
HPG              32,900 -200         7,432,700
HQC                3,310 +20         8,389,120
HRC              35,350 0                   490
HSG              31,750 +50         6,646,940
HT1              22,300 -50            662,540
HTI              20,000 0              19,780
HTL              48,500 0                     -  
HTT              14,950 -1,100              36,290
HTV              16,400 +300                1,950
HU1                6,400 -100                5,010
HU3                9,700 -600                   800
HVG                6,750 0            229,630
HVX                4,700 0                     10
ICF                2,680 0                2,090
IDI                6,800 +210            718,640
IJC                9,650 0            150,610
IMP              64,500 +500              28,970
ITA                4,570 -10         7,879,760
ITC              14,000 +100              61,000
ITD              21,700 +50              60,790
JVC                3,690 +240            919,520
KAC              22,000 0                     -  
KBC              16,150 -50         3,065,540
KDC              46,400 +300            527,930
KDH              28,200 0            115,090
KHA              34,850 0                1,620
KHP              10,200 0              21,660
KMR                4,810 +310            918,380
KPF                7,200 -300              20,800
KSA                2,270 -10         1,579,000
KSB              56,800 +100            311,790
KSH                2,770 +60            516,170
L10              14,400 0                1,780
LAF              11,800 0                3,050
LBM              44,100 +100                4,890
LCG              10,950 +250         2,964,220
LCM                1,150 -50            108,670
LDG              14,650 +100         1,297,090
LEC              25,150 -1,850                2,480
LGC              22,900 0                1,370
LGL                9,250 -450              10,450
LHG              20,700 -200              14,600
LIX              47,700 +500              25,690
LM8              22,700 0                5,170
LSS              13,750 0            454,810
MBB              21,200 +450         3,261,390
MCG                3,740 -10            108,010
MCP              27,000 0                     -  
MDG              13,400 +400                1,880
MHC                6,000 -30              71,260
MSN              41,650 +150         1,526,870
MWG            101,500 0            282,370
NAF              24,700 +200              61,340
NAV                8,130 +530                     10
NBB              17,500 0              55,510
NCT              81,600 +600                7,750
NKG              34,400 -450            883,910
NLG              28,150 -350            358,140
NNC              60,000 0              18,220
NSC            109,700 -100                3,390
NT2              28,600 -250            499,200
NTL                9,800 +130            352,020
NVL              67,400 +200         2,364,680
NVT                4,200 +250         1,389,100
OGC                2,920 -210       20,802,750
OPC              54,000 -1,000                   100
PAC              52,900 +200              62,460
PAN              40,500 0                2,570
PC1              35,000 -600              43,580
PDN              82,000 +2,500                1,360
PDR              26,400 -800         1,165,000
PET              12,400 0            379,670
PGC              14,300 +150              18,150
PGD              53,000 +100              66,240
PGI              20,600 -300              25,970
PHR              34,600 +300            571,560
PIT                6,800 +300                     10
PJT              12,700 0                1,360
PLX              68,800 0            669,300
PNC              11,950 0                     -  
PNJ              95,600 -100            570,600
POM              16,800 -100              35,060
PPC              20,600 +100            239,440
PPI                3,330 -250         2,692,290
PTB            112,400 -600              25,020
PTC                5,810 +10                7,120
PTL                3,240 +110            553,590
PVD              13,500 0         1,711,050
PVT              15,000 +600            654,020
PXI                3,170 -40              72,470
PXS                9,800 -70            176,240
PXT                3,630 -180              32,040
QBS                9,000 -210            523,540
QCG              22,800 +600            341,710
RAL            135,000 0              20,880
RDP              20,300 +1,300            122,240
REE              36,000 -50         1,333,090
RIC                8,600 +100                     10
ROS              84,000 +500         2,376,560
S4A              22,000 +1,000                     20
SAB            210,500 +500            151,430
SAM              11,100 0         1,844,190
SAV              12,350 -50              62,130
SBA              14,900 +200              39,210
SBT              35,200 0         1,844,020
SBV              43,400 -200              20,470
SC5              30,300 +400                     20
SCD              41,800 0                4,260
SCR              11,700 -100         3,859,860
SFC              27,000 +200                9,190
SFG              13,600 -100            165,320
SFI              32,150 0                   270
SGT              11,650 -50              55,930
SHA                9,450 +50            355,440
SHI                9,060 +160            837,720
SHP              24,150 +1,550                3,040
SII              23,800 0                     -  
SJD              24,350 -100              57,630
SJF              13,700 -1,000            135,340
SJS              27,600 0              62,460
SKG              48,000 +100              45,960
SMA                8,580 +560            256,950
SMC              22,750 +1,450            350,900
SPM              15,950 -50                1,950
SRC              16,100 +100              80,000
SRF              19,500 0            403,000
SSC              60,000 -1,800                   100
SSI              26,800 +150         5,183,050
ST8              26,850 +50                     40
STB              12,600 -250         4,055,470
STG              23,100 -100            299,530
STK              18,500 0                2,450
STT              10,000 0                     -  
SVC              54,500 -1,000              11,240
SVI              40,000 0                     -  
SVT              10,800 0                     -  
SZL              40,950 +2,650              56,480
TAC              52,400 +500                2,800
TBC              25,000 +100                4,830
TCD              17,300 -200            115,030
TCH              18,250 -500         1,337,710
TCL              28,600 +750                3,150
TCM              30,000 -100            371,810
TCO              11,000 0                     -  
TCR                4,000 -50              20,630
TCT              50,200 -200                4,940
TDC                7,840 -60            151,350
TDG              10,150 +50            345,780
TDH              15,750 -50            906,180
TDW              23,000 0                1,160
THG              52,500 +500              28,420
THI              42,900 -1,500              35,550
TIC              14,500 -200                1,410
TIE              11,350 -750                   510
TIP              16,300 +200                6,140
TIX              33,200 +2,150                   200
TLG            132,600 -1,400              17,270
TLH              13,000 +100            465,210
TMP              38,000 0                   100
TMS              59,000 0                   140
TMT              12,500 0              11,640
TNA              45,700 +600              24,870
TNC              11,600 0                     -  
TNI              10,100 -150            392,960
TNT                3,980 -40            360,760
TPC                9,050 -110              75,680
TRA            123,000 +500              19,850
TRC              28,400 +350              27,110
TS4                8,110 -20                2,240
TSC                4,540 +190         1,059,700
TTF                7,500 0            141,350
TV1              20,000 +500                1,560
TVS              12,500 0              17,550
TYA              10,100 0              10,020
UDC                4,630 +300            235,750
UIC              32,800 0                5,050
VAF              12,750 -950              25,170
VCB              38,300 +200         1,761,420
VCF            200,000 0                   170
VCI              59,000 -1,100         1,623,360
VFG              52,800 -200                2,430
VHC              57,000 -800              46,530
VHG                2,420 +20         1,393,710
VIC              42,100 +1,000         2,063,870
VID                8,360 +190                3,800
VIP                7,900 +50            142,180
VIS              22,000 -600            206,000
VJC            125,400 -100            357,210
VMD              27,800 -1,000                   300
VNE              10,100 0         2,035,550
VNG              13,700 +500         1,549,560
VNL              20,500 -350                9,640
VNM            153,000 +1,300            982,130
VNS              21,700 -50              30,830
VOS                2,040 -80            896,460
VPH              12,000 -250            710,140
VPK                8,010 -290                6,860
VPS              22,500 +700                     10
VRC              32,200 +200              82,430
VSC              60,400 -600              81,380
VSH              17,200 +200              43,880
VSI              15,500 +100                1,920
VTB              19,600 +1,100              10,240
VTO                7,400 +50            133,160

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.