Tuesday,  Jun 19, 2018,13:28 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on July 17, 2017
The Saigon Times Daily
Monday,  Jul 17, 2017,19:57 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on July 17, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 768.91 (-1.12%)
Stock Price Change Volume
AAA              32,700 -1,100         1,896,430
AAM              10,750 -50              13,320
ABT              36,250 -1,100                5,050
ACC              26,250 +350                   330
ACL                8,500 0                     10
ADS              19,600 +50            162,900
AGF              10,000 0                2,320
AGM                9,220 +20              20,730
AGR                4,110 -110            551,020
AMD                9,620 -310         1,055,130
ANV              12,450 0              45,850
APC              29,950 +1,950              32,790
APG                5,530 -390            591,040
ASM              13,000 -100         1,444,160
ASP                4,960 0                3,730
ATG                3,300 -120            582,190
BBC            107,100 -2,900                   140
BCE                5,980 +100                4,090
BCG                7,700 0            527,180
BCI              26,500 0                8,000
BFC              39,150 -1,450            286,440
BGM                   860 0                     -  
BHN              82,600 +5,400            114,280
BHS              25,900 +600         4,646,840
BIC              38,350 -650                2,480
BID              18,900 -400         2,508,150
BMC              18,700 -500              14,300
BMI              27,600 -300              23,120
BMP              86,700 -3,300            263,490
BRC              11,200 +100                3,010
BSI              14,650 +50                5,120
BTP              12,400 0                4,300
BTT              33,450 -1,800                   100
BVH              58,900 -1,400            560,880
C32              41,000 -600              34,820
C47              18,200 +150            462,400
CAV              55,000 -500              44,320
CCI              16,600 0                   500
CCL                5,180 -380         1,340,920
CDC              16,300 +200                1,820
CDO                3,880 -100            443,650
CEE              25,100 -500            357,190
CHP              28,500 -150              91,500
CIG                3,300 +80              23,610
CII              37,500 -1,150         1,256,520
CLC              68,500 -200                3,490
CLG                6,370 -100              88,940
CLL              26,300 +300                     90
CLW              22,500 +800                   110
CMG              17,700 +400              93,220
CMT              11,350 0                   250
CMV              21,000 +1,000                   130
CMX                3,960 -190                2,530
CNG              32,300 +600                9,270
COM              73,000 0                     -  
CSM              18,300 -200              84,770
CSV              34,000 0              35,870
CTD            213,900 -1,000              61,130
CTF              26,850 -1,550                5,620
CTG              18,800 -550         2,136,590
CTI              29,400 +100            302,960
CTS              11,900 -700         1,167,940
D2D              39,000 -150              14,780
DAG              13,450 0              71,380
DAH                6,400 -80            455,960
DAT              35,900 0                     -  
DCL              20,350 0            145,480
DCM              13,650 -550         4,276,920
DGW              15,450 +100            199,950
DHA              32,700 -100              67,550
DHC              31,900 -100                4,410
DHG            117,200 -4,300            217,290
DHM                5,630 -350            690,590
DIC                6,840 -50              51,060
DIG              15,200 +150         1,099,050
DLG                4,790 +100         5,392,760
DMC            133,900 -3,100                2,380
DPM              23,650 -350         2,237,280
DPR              41,700 0              15,220
DQC              46,600 -800              51,850
DRC              29,250 -1,100            614,740
DRH              29,000 -250            304,010
DRL              41,000 0                5,000
DSN              54,000 -100                9,640
DTA                7,650 +40              17,140
DTL              21,600 -850                1,170
DTT              10,800 0                   810
DVP              69,900 -1,800                   290
DXG              16,500 -400         4,408,400
DXV                4,400 -60                   830
E1VFVN30             12,270 -200         1,281,930
EIB              12,000 -850         4,130,150
ELC              22,450 -100            101,720
EMC              16,050 -1,000                     60
EVE              19,600 0            142,950
EVG              13,800 +200         1,132,950
FCM                5,550 +30            107,470
FCN              27,650 +50         1,144,330
FDC              29,000 0                   520
FIT                7,350 -40         2,411,200
FLC                7,310 +80       18,062,000
FMC              16,600 -100              70,560
FPT              48,000 -700         1,035,330
FTM              13,450 +850         1,743,130
FTS              11,900 +50              86,430
FUCTVGF1             12,000 0                     -  
FUCVREIT             13,500 -700                4,720
GAS              62,100 -1,400            723,250
GDT              58,500 +500                2,320
GIL              42,800 0              26,270
GMC              30,000 0                     90
GMD              41,500 -700            681,480
GSP              13,500 +400                7,680
GTA              17,450 -400                1,610
GTN              17,100 +900         1,744,050
HAG                9,220 -180         3,062,740
HAH              23,000 -100            146,260
HAI                7,760 +500         4,808,650
HAP                5,150 -200            233,280
HAR                8,760 +570         1,371,350
HAS                9,200 -390              28,850
HAX              45,000 -1,600            203,230
HBC              57,700 -1,400         3,119,560
HCD                8,830 +220            394,820
HCM              41,700 -2,300            922,850
HDC              13,900 -400            418,560
HDG              31,800 -1,200            155,490
HHS                4,920 +280       10,837,550
HID                4,710 -150         1,057,470
HII              26,750 +1,750            502,100
HLG                9,800 -100              11,430
HMC              10,850 -250                9,300
HNG              10,100 -250         2,417,980
HOT              31,600 0                     -  
HPG              32,850 -850         6,770,090
HQC                3,330 -10       12,641,350
HRC              34,500 +2,200                1,000
HSG              30,600 -1,000         5,478,050
HT1              21,000 -1,000            702,000
HTI              19,800 -100              15,110
HTL              48,500 0                   460
HTT              11,850 -700         2,746,720
HTV              16,200 -100                2,880
HU1                6,300 +290                   130
HU3                9,700 -200                4,190
HVG                6,730 -70            261,760
HVX                4,520 +10                3,010
ICF                2,700 0                3,710
IDI                6,510 -190            427,320
IJC                9,370 -160            202,750
IMP              64,000 -100              10,040
ITA                4,710 +300       15,847,710
ITC              13,900 0              50,120
ITD              21,500 -100              19,340
JVC                4,170 +180            422,210
KAC              19,500 +400                     20
KBC              15,450 -700         7,225,050
KDC              46,300 -450            521,640
KDH              28,400 -500              73,420
KHA              34,950 -1,050                3,930
KHP              10,200 -50              13,190
KMR                4,650 -140            496,610
KPF                7,200 +200              22,800
KSA                2,270 0         1,488,720
KSB              57,000 -1,200         1,082,970
KSH                2,840 +90         1,001,030
L10              14,700 0                8,710
LAF              11,500 0                     60
LBM              44,200 -600                1,130
LCG              11,000 +200         1,610,140
LCM                1,210 +20              70,450
LDG              13,900 -1,000         2,072,090
LEC              24,500 +1,200              25,600
LGC              22,900 +1,450                     10
LGL                9,580 +80              19,450
LHG              21,000 -100              42,150
LIX              47,200 -1,700              36,140
LM8              22,300 -700                     90
LSS              13,500 -450            369,830
MBB              20,600 -650         2,596,150
MCG                3,800 +20            106,190
MCP              26,200 +100                1,000
MDG              13,000 0                     20
MHC                5,980 -70            195,640
MSN              40,650 -850         2,056,890
MWG            103,200 +1,200            566,470
NAF              25,300 -100              59,830
NAV                8,000 0                   200
NBB              17,400 0            577,220
NCT              81,900 -100                2,280
NKG              33,100 -1,200            743,770
NLG              28,100 -900            748,170
NNC              59,500 -500              11,590
NSC            106,700 -2,300                6,320
NT2              27,950 -750            491,860
NTL                9,800 -100            445,870
NVL              68,000 -200         2,343,850
NVT                4,100 0            375,900
OGC                2,880 +180         1,067,680
OPC              55,000 -500                1,010
PAC              51,000 -3,000            207,010
PAN              36,500 -3,500                5,690
PC1              33,300 -1,600              81,850
PDN              79,900 -100                2,360
PDR              26,300 -300            486,580
PET              12,200 0            466,150
PGC              14,300 0                3,550
PGD              53,200 0                5,630
PGI              20,500 -500              88,550
PHR              34,900 +100            479,420
PIT                6,900 0                     -  
PJT              13,650 +850              39,470
PLX              68,700 -1,300            613,290
PNC                9,680 -720                   150
PNJ              96,000 -1,300            232,820
POM              16,400 -400              25,220
PPC              20,200 0            470,190
PPI                3,350 -10         1,219,100
PTB            117,400 -1,700            226,760
PTC                5,950 +210                3,970
PTL                3,290 -160            328,220
PVD              13,200 -300         1,911,230
PVT              15,000 -100            467,670
PXI                3,020 -140              31,840
PXS                9,880 -40            123,240
PXT                4,100 0            278,240
QBS                9,400 -480            651,470
QCG              23,500 -1,400            403,820
RAL            145,000 -500              12,620
RDP              22,900 -200              88,980
REE              35,450 -1,150         1,583,200
RIC                7,790 0              80,000
ROS              86,200 +700         3,102,050
S4A              20,000 -500                   100
SAB            219,500 +8,000              44,950
SAM              10,650 -350         1,218,640
SAV              12,300 -400              20,840
SBA              15,500 +200              71,830
SBT              38,800 +400         4,326,550
SBV              42,950 0            274,010
SC5              30,200 -100                5,000
SCD              44,550 +1,700                7,530
SCR              11,000 -600         4,552,230
SFC              27,150 -1,000                     10
SFG              13,750 -50            126,550
SFI              31,400 0                     30
SGT              11,450 -150              35,720
SHA                9,680 0            359,210
SHI                9,450 +120         3,400,040
SHP              24,900 +800            124,010
SII              22,150 0                     -  
SJD              23,800 -600              25,300
SJF              13,550 -150            107,930
SJS              28,450 +250            270,990
SKG              47,600 +600            184,650
SMA                9,700 +100              24,990
SMC              21,250 -550            100,410
SPM              15,950 -500                   190
SRC              16,000 -50              66,150
SRF              20,400 -50              10,140
SSC              61,000 0              13,300
SSI              25,700 -1,100         7,078,640
ST8              27,000 -100                3,090
STB              11,700 -400         5,750,020
STG              22,000 -700            164,870
STK              19,000 0                     -  
STT              10,000 -300                1,000
SVC              55,700 -200              11,260
SVI              40,000 0                     -  
SVT              10,100 0                     -  
SZL              40,500 -400                3,370
TAC              51,900 -800                2,200
TBC              25,500 0                   100
TCD              16,800 -50            243,970
TCH              17,950 -300         1,047,910
TCL              26,500 -1,000              58,650
TCM              27,800 -1,400            845,980
TCO              11,000 -200                7,000
TCR                4,000 +100              19,300
TCT              49,400 -500                9,890
TDC                7,830 -70              43,840
TDG              10,200 0            308,780
TDH              14,700 -1,100         2,445,760
TDW              23,900 0                     -  
THG              52,500 -500              14,900
THI              41,400 -3,100              13,070
TIC              14,300 -100                   790
TIE              11,350 0                     -  
TIP              16,100 -150              18,960
TIX              33,400 +2,150                1,640
TLG            105,000 +2,200                   130
TLH              11,800 -100            612,840
TMP              35,500 -2,500                1,070
TMS              58,500 0                   640
TMT              12,500 +100              22,070
TNA              47,000 +200                3,100
TNC              11,600 +100                   910
TNI              10,150 +250         2,633,310
TNT                5,180 +330         1,042,840
TPC                9,110 +10                3,250
TRA            126,400 +700              17,820
TRC              28,050 -50              56,870
TS4                8,040 -40                5,850
TSC                5,080 -10         1,876,800
TTF                7,250 -50            344,910
TV1              19,400 +600                1,340
TVS              10,700 +600                4,070
TVT              32,500 +32,500              75,780
TYA              10,200 -200                2,960
UDC                4,420 -90              78,230
UIC              35,600 -300                2,420
VAF              11,650 -850                     90
VCB              37,700 -550         1,358,050
VCF            200,000 0                     -  
VCI              58,200 +800         2,089,140
VFG              61,700 +4,000              11,860
VHC              56,000 -1,300            125,820
VHG                2,690 +130         8,183,420
VIC              42,400 -200         2,110,210
VID                8,390 0                1,320
VIP                7,970 -40              87,390
VIS              21,450 -450            196,310
VJC            127,000 +100            330,980
VMD              27,100 0                     -  
VNE              10,550 +100         1,720,930
VNG              12,350 -850            224,640
VNL              21,200 +200                3,450
VNM            151,900 -3,200            989,450
VNS              21,500 -100              36,060
VOS                2,070 -70            178,170
VPH              11,400 -250            382,540
VPK                8,400 0                1,020
VPS              22,000 0                     -  
VRC              31,900 -600              31,360
VSC              59,800 -200              65,070
VSH              17,700 -100              91,000
VSI              15,700 0                1,500
VTB              19,900 -600                8,080
VTO                7,300 -50            153,550

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.