Tuesday,  Jun 19, 2018,13:25 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on September 5, 2017
The Saigon Times Daily
Tuesday,  Sep 5, 2017,20:25 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on September 5, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 792.31 (+0.45%)
Stock Price Change Volume
AAA              32,050 -400            687,200
AAM              10,250 0                     10
ABT              35,600 -300                     80
ACC              24,000 +500                     30
ACL                8,400 0                     -  
ADS              19,300 +50            128,630
AGF                9,010 +10                5,710
AGM                9,090 +290                     10
AGR                5,740 +120         1,119,560
AMD              11,200 -200            385,510
ANV                7,090 +440              42,650
APC              38,500 0              24,250
APG                6,070 +30            293,940
ASM              12,100 0         3,188,560
ASP                6,500 0              40,600
ATG                3,860 -90            132,480
BBC            113,500 0                     10
BCE                5,770 +80              16,980
BCG                7,170 +30            432,080
BCI              29,600 +100                7,700
BFC              40,100 +50              57,890
BHN              82,600 -1,400                9,350
BIC              34,700 -1,600              40,640
BID              20,950 -100         1,769,650
BMC              16,700 0                9,370
BMI              29,350 -150              62,510
BMP              73,400 -100            103,400
BRC              10,900 -800                   150
BSI              14,900 -700              12,500
BTP              11,600 0                     -  
BTT              35,350 +2,300                   440
BVH              54,700 +100            112,390
BWE              25,500 0            126,890
C32              36,350 -350            106,840
C47              21,750 -450              64,010
CAV              52,700 0              23,160
CCI              15,500 -100              13,000
CCL                5,290 +340         2,938,130
CDC              17,200 +200                     10
CDO                3,740 -20            161,570
CEE              25,550 -900              20,050
CHP              26,300 -100              50,840
CIG                2,820 -60                   370
CII              34,000 -800         1,044,440
CLC              68,600 +1,600                     30
CLG                5,900 +20              14,150
CLL              27,000 +500                   100
CLW              19,700 +1,200                1,210
CMG              16,700 0              12,290
CMT                9,500 -150                2,240
CMV              20,200 0                     -  
CMX                4,790 -40              20,040
CNG              29,500 -200                   810
COM              56,000 0                     -  
CSM              15,600 -150              52,590
CSV              32,900 -100              10,750
CTD            209,000 +900              25,140
CTF              29,500 +300              30,690
CTG              18,900 -150            855,200
CTI              29,250 0            508,200
CTS              11,350 0            178,440
D2D              42,600 +2,600              40,170
DAG              13,050 0            162,920
DAH                5,640 +10            213,070
DAT              32,650 0                     -  
DCL              24,100 +400            109,400
DCM              13,550 +100         1,441,440
DGW              15,800 -800              61,530
DHA              37,500 +100              12,480
DHC              33,350 +50              24,010
DHG            108,200 -1,000              89,060
DHM                4,820 -60              91,540
DIC                6,300 0            305,760
DIG              15,800 -200            437,660
DLG                4,150 +20         2,603,740
DMC            108,700 -8,100                5,590
DPM              23,350 0            387,670
DPR              43,500 +300              37,260
DQC              36,700 -300              28,220
DRC              23,800 -650            464,920
DRH              24,500 -150            117,060
DRL              42,900 +1,200                     20
DSN              54,000 0                9,310
DTA                6,600 -330                4,090
DTL              27,500 +500            102,360
DTT                9,300 0                     -  
DVP              70,000 +100                   240
DXG              20,650 -50         2,785,290
DXV                4,590 0                     90
E1VFVN30             12,730 +40            151,260
EIB              12,100 -50            572,650
ELC              20,800 -100            101,200
EMC              17,950 0                     -  
EVE              16,750 +50              40,080
EVG                8,660 +560         1,716,430
FCM                7,150 0            289,150
FCN              21,050 -300            262,660
FDC              28,900 0                     10
FIT              11,950 -150         4,219,070
FLC                7,370 -340       24,459,560
FMC              18,400 +100              44,940
FPT              48,500 -100            447,330
FTM              14,350 0         1,942,790
FTS              11,350 -150              24,720
FUCTVGF1             12,150 +750                     20
FUCVREIT             11,650 -850                2,580
GAS              64,700 +1,200            604,870
GDT              55,500 0                1,360
GIL              33,300 +1,000              46,030
GMC              29,600 -100                1,040
GMD              42,700 -300         1,071,000
GSP              13,350 +550            340,860
GTA              17,750 -250                3,010
GTN              15,800 -250            742,560
HAG                8,390 -30         1,166,930
HAH              23,000 0                3,350
HAI              10,350 -750         3,760,550
HAP                4,530 -30              24,330
HAR              10,000 -350            257,590
HAS                8,800 -180                3,380
HAX              38,100 -100              42,530
HBC              57,900 -400         1,291,470
HCD                8,330 +20            481,520
HCM              39,600 +100            485,460
HDC              17,700 +100            485,790
HDG              31,150 -250              12,820
HHS                4,300 -70         1,195,740
HID                4,910 -20            210,860
HII              30,400 0            511,130
HLG              10,200 -50              22,120
HMC              11,000 0                3,610
HNG                9,250 -60            777,370
HOT              32,600 0                     -  
HPG              35,400 +300         3,286,220
HQC                3,290 -100         8,368,990
HRC              37,400 0                     -  
HSG              29,650 -200         1,781,380
HT1              16,050 +1,050         3,216,245
HTI              18,500 0              50,440
HTL              44,000 0                     -  
HTT                8,500 -600         1,801,510
HTV              17,150 +250              73,240
HU1                7,200 +460                     30
HU3                9,000 +100              24,320
HVG                6,400 +40            161,350
HVX                4,700 0                     -  
ICF                2,340 +90                2,120
IDI                5,800 -50              35,700
IJC              12,100 +400            702,570
IMP              68,400 0              13,070
ITA                4,090 0         1,895,680
ITC              13,800 -100              31,930
ITD              18,700 -350                9,440
JVC                3,710 -20            102,040
KAC              18,000 +1,050                     80
KBC              15,200 +150         2,115,990
KDC              42,500 +1,450            386,630
KDH              28,000 0              31,210
KHA              31,600 -2,350              39,770
KHP              10,000 -50              20,780
KMR                4,200 +60              47,810
KPF                5,500 -400                   630
KSA                2,180 -40         1,179,760
KSB              52,800 +500            475,560
KSH                2,810 -20            121,950
L10              14,300 0                     -  
LAF              12,200 +350                   280
LBM              41,900 +400              37,160
LCG              11,900 0            474,090
LCM                1,150 -10              17,680
LDG              16,350 +150         2,417,690
LEC              20,000 0                4,200
LGC              20,000 -1,200                     90
LGL              12,250 -50            418,260
LHG              19,250 -250            168,770
LIX              44,800 +100              33,230
LM8              20,950 +450                   210
LSS              12,300 -650            208,430
MBB              23,350 -100         2,828,120
MCG                3,920 -70            183,260
MCP              23,250 -1,700              20,000
MDG              13,400 0                     -  
MHC                5,700 +10              93,960
MSN              47,900 -300            959,570
MWG            108,000 -1,400            418,240
NAF              26,900 -400              82,640
NAV                7,100 0                     -  
NBB              16,750 +250              57,550
NCT              78,000 +200              54,900
NKG              33,200 +100            249,840
NLG              27,350 -350            554,260
NNC              55,200 +500              10,610
NSC            125,200 +700                   590
NT2              25,800 +600            627,390
NTL                9,980 +60            121,930
NVL              60,200 -100         3,663,620
NVT                3,410 +40            303,390
OGC                2,590 -60         2,320,180
OPC              55,000 -500                6,680
PAC              48,400 +1,400              70,430
PAN              36,700 -1,300                8,590
PC1              34,950 +100              87,070
PDN              89,700 +700                   100
PDR              28,100 0         1,107,500
PET              10,250 +50            146,740
PGC              14,800 0              18,980
PGD              42,200 -3,150                5,310
PGI              20,550 +50              33,790
PHR              41,400 +550            395,540
PIT                6,900 0                     -  
PJT              13,200 -100                1,050
PLP              27,800 +1,500            261,750
PLX              67,000 +200            807,400
PNC              15,150 0                     -  
PNJ            107,600 -400            143,660
POM              14,900 +600              12,630
PPC              20,100 0              37,300
PPI                2,980 0            510,750
PTB            128,900 -1,100              22,620
PTC                6,220 +120              25,400
PTL                3,940 +90            110,860
PVD              13,600 +100         2,127,500
PVT              15,000 +450         1,299,800
PXI                2,470 +100                9,060
PXS                9,040 -50              91,820
PXT                3,910 -50              18,420
QBS                9,300 -70            341,420
QCG              17,700 +600         3,505,140
RAL            116,800 -200                4,970
RDP              20,200 -200                4,440
REE              35,250 0            927,750
RIC                7,970 0                     30
ROS            114,800 +1,800         3,534,560
S4A              22,300 +1,300                7,790
SAB            255,000 +500              42,560
SAM                9,940 +40            264,290
SAV              12,000 0                2,870
SBA              15,300 -200                3,330
SBT              31,000 -800         1,575,830
SBV              42,850 -750            115,320
SC5              29,850 0            105,870
SCD              39,800 +1,200                     10
SCR              11,400 +700         9,996,320
SFC              27,500 +900                     50
SFG              14,550 -150              33,660
SFI              29,900 0                1,230
SGT                8,400 -290              11,610
SHA                9,970 +70            370,510
SHI                8,300 +160            324,270
SHP              22,800 -100                     40
SII              22,950 +1,200                     10
SJD              23,900 -50                1,500
SJF              13,800 -200            116,640
SJS              26,700 -100              46,220
SKG              32,150 +50            496,910
SMA                9,600 -300                   150
SMC              23,300 -250            171,200
SPM              15,450 +200                   200
SRC              14,150 -50              38,120
SRF              19,800 -350                3,000
SSC              63,000 -500                   310
SSI              25,100 -100         2,279,240
ST8              24,900 -600                5,200
STB              11,850 +250         2,866,040
STG              22,600 +150              32,270
STK              17,000 +800                1,710
STT              10,600 0                   110
SVC              49,000 -1,000              14,120
SVI              38,000 +300                2,350
SVT                8,650 0                   110
SZL              39,200 +400                   660
TAC              48,000 -600                   230
TBC              26,500 +1,000                     80
TCD              18,700 +1,050            331,550
TCH              16,100 0            486,080
TCL              28,900 -100                   300
TCM              28,750 -500            561,050
TCO              11,300 -200                8,510
TCR                3,890 0                   220
TCT              49,400 +300                2,510
TDC                7,960 +60              97,870
TDG              14,450 +50            354,950
TDH              16,350 +200            598,820
TDW              22,250 0                     -  
THG              54,400 +1,000              42,780
THI              40,000 0                     -  
TIC              13,700 0                   200
TIE              10,200 -150                3,000
TIP              16,200 0                4,400
TIX              32,500 0                     -  
TLG            100,000 -900                3,330
TLH              12,550 +150            766,040
TMP              32,900 +2,150                   860
TMS              60,000 -1,800                   390
TMT              11,500 0                1,400
TNA              39,400 -300                6,160
TNC              11,600 -400                     40
TNI                6,970 -30            545,020
TNT                4,160 +50            282,360
TPC                9,200 +40                   600
TRA            115,600 -400                3,180
TRC              28,600 +50              45,630
TS4                7,990 -10                2,720
TSC                4,600 -150            996,020
TTF                7,050 -130            170,100
TV1              20,000 +300              19,710
TVS              10,200 -50              21,110
TVT              23,950 -750                3,200
TYA              11,000 -100                8,470
UDC                4,000 +50              15,860
UIC              34,200 -600                1,190
VAF              11,900 -100                4,000
VCB              38,150 +700         1,658,120
VCF            198,800 0                     -  
VCI              59,000 -200              41,150
VDP              38,300 -800              49,780
VDS              10,150 -150                3,010
VFG              57,400 -100                   200
VHC              48,600 -100              20,270
VHG                1,900 +120            635,470
VIC              50,200 +800         1,362,130
VID                8,880 -10                4,330
VIP                7,290 +60              30,110
VIS              22,100 +50            250,940
VJC            130,600 +3,300            768,500
VMD              28,200 0                     -  
VND              21,400 +450         1,087,850
VNE                8,510 +350            398,330
VNG              11,000 -200              65,460
VNL              20,300 +400                5,950
VNM            152,600 +1,100            860,140
VNS              18,100 -100            167,960
VOS                1,840 -40            661,680
VPB              36,400 +100         1,449,290
VPH              12,500 -400            305,420
VPK                7,200 +210                   500
VPS              20,000 0                     -  
VRC              27,000 -1,100            777,340
VSC              54,600 -200              17,930
VSH              18,200 -50              10,040
VSI              15,700 0                     -  
VTB              17,400 -400                     40
VTO                7,060 0              24,990

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.