Saturday,  Jun 23, 2018,22:52 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on September 7, 2017
The Saigon Times Daily
Thursday,  Sep 7, 2017,19:14 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on September 7, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 796.72 (+0.40%) 
Stock Price Change Volume
AAA              33,050 +600         2,463,490
AAM              10,250 0                     50
ABT              35,350 +150                   350
ACC              24,500 0                1,140
ACL                8,380 +20                2,900
ADS              19,300 0            138,380
AGF                9,250 -190                3,190
AGM                8,700 -500                   260
AGR                5,650 0            600,040
AMD              10,950 -150            812,660
ANV                7,400 0              96,680
APC              37,700 -300              18,460
APG                6,330 +260            503,730
ASM              12,200 +100         2,724,950
ASP                6,270 -180              80,710
ATG                3,900 -10              50,510
BBC            115,000 +1,000                     40
BCE                5,770 +20              26,540
BCG                7,390 +230         1,123,390
BCI              29,800 +500              15,830
BFC              40,000 0              96,290
BHN              83,500 -500              21,390
BIC              35,300 -300              12,740
BID              20,850 +250         2,388,710
BMC              16,700 0                5,210
BMI              29,350 +350              35,800
BMP              72,700 +400            469,330
BRC              11,850 +350                     10
BSI              15,200 -200              62,090
BTP              11,700 +100                   880
BTT              31,150 -1,900                     70
BVH              54,500 0            154,830
BWE              25,300 +200            172,410
C32              36,000 -200            137,880
C47              22,100 +550            174,380
CAV              52,500 0            105,020
CCI              16,550 +1,050              12,360
CCL                5,250 +210            822,080
CDC              17,600 +400                4,220
CDO                3,740 +10            140,260
CEE              24,750 -450                8,390
CHP              26,500 +550            116,020
CIG                2,800 +100              10,000
CII              33,000 -200         2,137,410
CLC              68,700 +200                     50
CLG                5,880 0                1,760
CLL              27,350 0              68,984
CLW              19,900 0                     -  
CMG              17,300 +50              77,040
CMT                9,480 +600                     60
CMV              18,800 -1,400                     10
CMX                4,540 0              24,350
CNG              28,850 -650              14,210
COM              56,000 0                     -  
CSM              15,600 0            106,720
CSV              34,200 +1,300              95,650
CTD            208,300 +100                9,890
CTF              29,000 +1,000              10,350
CTG              18,900 +150            925,180
CTI              29,250 0            797,720
CTS              11,900 +650            807,750
D2D              47,500 +2,650              65,150
DAG              12,750 -200            190,830
DAH                5,600 -20            219,990
DAT              32,650 0                     -  
DCL              24,400 +300            229,520
DCM              13,650 +50         1,150,660
DGW              16,000 0            323,340
DHA              37,200 0              35,020
DHC              33,500 +400              21,130
DHG            104,300 -1,600            127,250
DHM                4,760 -20            199,540
DIC                6,300 -170              15,950
DIG              15,600 -200            550,790
DLG                4,110 -10         1,047,550
DMC            107,900 -100              13,810
DPM              23,150 -150            887,350
DPR              44,500 +750              76,140
DQC              36,900 +200              12,090
DRC              23,350 +200            214,730
DRH              25,300 +900            700,570
DRL              42,400 -500                   990
DSN              54,500 +200                5,030
DTA                6,900 -100              10,140
DTL              27,600 -400            113,550
DTT                9,290 -660                     10
DVP              69,400 0                1,890
DXG              20,500 +50         3,602,010
DXV                4,500 +100                7,050
E1VFVN30             12,820 +70            176,900
EIB              12,150 0            298,620
ELC              20,900 +200            164,220
EMC              17,950 0                     -  
EVE              16,800 0            101,870
EVG                8,170 -510            495,050
FCM                7,070 -120            221,610
FCN              20,650 -300            604,370
FDC              27,950 -50                3,490
FIT              12,550 +150         7,393,370
FLC                7,480 +60         8,937,220
FMC              19,150 +450            155,790
FPT              47,900 -300            499,950
FTM              15,250 -100         2,337,270
FTS              11,400 0              17,910
FUCTVGF1             13,200 +200                     20
FUCVREIT             12,250 +300                   330
GAS              66,400 +1,300         1,045,650
GDT              55,000 +500              19,010
GIL              32,800 -300              21,020
GMC              29,000 -300                   320
GMD              42,300 -200         1,145,650
GSP              13,100 -250                5,380
GTA              17,450 -250                1,480
GTN              15,400 -200            499,050
HAG                8,420 +110         4,391,900
HAH              22,900 -100              15,370
HAI                9,870 -480            747,700
HAP                4,540 +40              20,840
HAR                9,390 +90         1,861,610
HAS                8,800 0                   590
HAX              38,150 +50              72,990
HBC              57,400 -200         1,299,690
HCD                8,680 +180         1,156,520
HCM              39,200 +50            272,520
HDC              17,100 -500            674,910
HDG              31,500 +350              25,030
HHS                4,300 +20            883,020
HID                4,830 -70            252,560
HII              30,000 +100            232,790
HLG              10,100 -100                     60
HMC              11,100 +100              30,110
HNG                9,140 +100            788,470
HOT              32,600 0                     -  
HPG              35,500 -500         6,304,750
HQC                3,320 +50         7,339,530
HRC              36,000 -500                5,000
HSG              28,650 -850         5,219,560
HT1              16,300 -200            714,620
HTI              17,900 -300                8,490
HTL              41,000 -3,000                     10
HTT                7,820 -130         1,063,960
HTV              17,000 -100                5,240
HU1                7,200 0                     -  
HU3                8,800 -400              12,200
HVG                6,260 0            133,720
HVX                4,700 0                     -  
ICF                2,300 -30                1,050
IDI                5,800 0              83,380
IJC              11,850 -250            735,130
IMP              67,800 0              21,820
ITA                4,060 0         2,479,450
ITC              13,700 -50              21,130
ITD              18,600 +100              51,720
JVC                3,650 -60              58,420
KAC              16,750 -1,250                     40
KBC              15,350 0         1,640,620
KDC              42,200 0            158,230
KDH              27,950 -50              80,210
KHA              33,000 0                     -  
KHP              10,000 0                3,890
KMR                4,250 +100            137,480
KPF                5,500 0                2,150
KSA                2,200 0            726,380
KSB              52,300 -700            577,470
KSH                2,820 0            206,070
L10              14,300 0                     -  
LAF              12,000 0              13,720
LBM              41,300 0              37,370
LCG              12,000 +250         1,005,250
LCM                1,190 +10              14,950
LDG              16,550 +400         2,506,380
LEC              20,000 0                3,130
LGC              20,100 -1,250                2,110
LGL              12,650 +200            338,980
LHG              18,700 -200            111,530
LIX              45,000 +300              26,710
LM8              20,500 +300                   150
LSS              12,100 +50            227,570
MBB              23,200 -150         2,913,730
MCG                4,300 +280         1,850,620
MCP              24,400 0                     -  
MDG              13,400 0                     -  
MHC                5,710 +20              20,600
MSN              50,000 +2,000            887,640
MWG            108,400 +400            254,140
NAF              26,600 -200              74,040
NAV                7,100 0                     -  
NBB              17,200 -300              26,290
NCT              78,300 -100              81,330
NKG              33,200 0            383,350
NLG              27,650 +300         1,650,380
NNC              54,800 -200              26,750
NSC            120,000 +1,800                   250
NT2              25,750 -50            218,020
NTL                9,960 +10            111,200
NVL              60,000 -200         3,106,020
NVT                3,400 +50            411,230
OGC                2,660 +70         3,232,350
OPC              55,000 0                2,490
PAC              50,400 +1,650              64,670
PAN              38,000 +100                2,200
PC1              35,000 +500            220,190
PDN              89,000 0                     -  
PDR              27,850 -150            997,470
PET              10,400 -50              67,870
PGC              14,650 -150              49,350
PGD              41,950 0                2,880
PGI              20,500 -50                8,820
PHR              41,000 -300            733,480
PIT                6,900 0                2,510
PJT              13,750 -50                   520
PLP              25,900 0            119,130
PLX              66,800 -200            580,970
PNC              15,150 0                     -  
PNJ            107,500 +500              98,480
POM              14,650 -250              20,330
PPC              20,400 +500            190,830
PPI                2,750 -160         1,075,700
PTB            134,000 +3,000            142,140
PTC                6,320 -60              10,000
PTL                3,940 -20            161,640
PVD              13,800 +150         1,904,710
PVT              14,900 -100            233,670
PXI                2,430 -40                7,960
PXS                9,160 +80            158,670
PXT                3,950 -20                1,480
QBS                9,210 -140            337,590
QCG              19,900 +1,300            962,950
RAL            119,000 +3,100              18,100
RDP              20,000 -150                4,020
REE              35,650 +550         1,547,030
RIC                7,440 0                     -  
ROS            118,300 +1,500         4,118,250
S4A              20,800 -200                   560
SAB            271,200 +8,200            107,880
SAM                9,850 +30            118,240
SAV              12,000 +300              12,660
SBA              15,600 +300              42,910
SBT              30,700 +400         1,060,290
SBV              42,650 +150              51,000
SC5              28,700 -650              98,070
SCD              40,000 0                4,560
SCR              11,100 -100         4,296,800
SFC              27,500 0                   130
SFG              14,850 +350            278,400
SFI              28,600 -400                4,530
SGT                7,970 +70                4,220
SHA                9,750 -220            369,900
SHI                8,200 0            451,950
SHP              22,000 0                   800
SII              23,950 +600                     10
SJD              23,900 +400              56,910
SJF              13,850 0              91,200
SJS              26,600 +100            129,310
SKG              33,500 +1,000            495,050
SMA                9,400 0                     -  
SMC              23,600 +400            278,780
SPM              15,000 +100                     10
SRC              14,000 -50              46,470
SRF              20,000 +50                6,420
SSC              63,500 +500                   200
SSI              25,050 +50         2,018,750
ST8              24,850 -200              10,710
STB              11,750 +100         1,020,940
STG              22,600 0              55,330
STK              17,050 0                     30
STT                9,860 -740                     10
SVC              48,500 -500              42,550
SVI              38,000 0                     -  
SVT                8,650 0                     -  
SZL              38,000 +800              16,910
TAC              47,000 -850                     50
TBC              25,000 0                     -  
TCD              18,600 +350            303,450
TCH              15,900 -100         1,188,940
TCL              28,000 -500                1,940
TCM              28,750 +150            406,950
TCO              11,500 +100              45,340
TCR                3,710 +20                2,430
TCT              49,500 +50              23,530
TDC                7,940 -20              27,060
TDG              14,550 +150            332,190
TDH              15,500 -750         1,987,490
TDW              23,550 +1,300                   320
THG              55,000 -400            130,070
THI              40,000 0                     10
TIC              13,700 0              13,690
TIE              10,000 0                1,040
TIP              16,200 -100                2,500
TIX              32,500 0                     -  
TLG              97,600 -2,400                2,060
TLH              12,350 -300         1,105,760
TMP              32,900 0                1,070
TMS              59,200 0                     -  
TMT              11,350 -100                3,310
TNA              39,400 +700              10,580
TNC              11,550 0                   430
TNI                7,010 +10            778,610
TNT                4,250 +60            396,190
TPC                9,400 -200                     10
TRA            115,000 0                5,210
TRC              29,100 0              64,300
TS4                7,880 -100                   130
TSC                4,740 +40         1,025,270
TTF                7,000 0            110,620
TV1              19,900 +200                4,030
TVS              10,400 0              10,960
TVT              23,900 0                     -  
TYA              11,000 -100                4,630
UDC                3,950 +40              12,980
UIC              34,650 -150                   320
VAF              11,900 0                2,170
VCB              37,700 -300            558,020
VCF            198,800 0                     -  
VCI              57,600 -400         1,174,740
VDP              38,000 -100              33,610
VDS              10,250 -50              16,860
VFG              56,800 -100                1,500
VHC              46,800 -1,700              29,370
VHG                1,950 -30         1,279,840
VIC              49,950 -50            537,460
VID                9,100 +290                2,430
VIP                7,300 -20              20,390
VIS              22,500 0            113,530
VJC            130,300 -500            594,640
VMD              27,500 0                   660
VND              21,350 -50            662,990
VNE                8,710 +260            297,300
VNG              11,800 +50            347,890
VNL              19,700 -600                     20
VNM            149,500 -1,500            433,550
VNS              17,750 -50                7,220
VOS                1,800 -30            357,560
VPB              38,550 +400            900,290
VPH              12,250 -150            235,230
VPK                6,800 -100                3,950
VPS              20,000 0                     -  
VRC              26,900 -100            534,320
VSC              54,100 -300              86,040
VSH              17,900 0              30,230
VSI              15,450 -1,150              22,830
VTB              16,900 -350              18,970
VTO                7,180 +130            310,710

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.